👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی در تونل جدید الاحداث گدوک

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی در تونل جدید الاحداث گدوک

دانلود گزارش کارآموزی در تونل جدید الاحداث گدوک در 75 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود گزارش کارآموزی در تونل جدید الاحداث گدوک

در 75 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چكیده   گزارش :

تونل راهرویی است ، زیرزمینی، افقی یا تقریباً افقی كه از هر دو طرف به هوای آزاد مرتبط است .عملیات حفر تونل مراحل مختلفی دارد كه شامل تهیه طرح تونلی ، نقشه برداری مسیر ، حفر نگهداری ، انجام خدمات فنی و نگهداری دائم می باشد ؛ تونل ها را به انواع تونل های راه ، صنعتی و معدنی تقسیم

 می كنند ، برای حفر تونل باید اول اطلاعات را جمع آوری كرد بعد به بررسی عكسهای هوایی ، مطالعات زمین شناسی ، حفر گمانه و بررسیهای آزمایشگاه هی و... انجام داد .

در مسیر قطعه 2 راه فیروز كوه – گدوك – پل سفید بین كیلومتر 850+ 19 تا 583 + 20 تونلی به طول 732 متر پیش بینی شده است ، محدوده تونل مورد بررسی منطقه ای است كوهستانی ، باشیب های دامنه ای بسیار تند ( به طور معمولی 100 – 80 درصد ) در محدوده دهانه ورودی ، پوشش جنگلی و در دهانه خروجی باطله و داخله های راهسازی و جنگلی و سنگ بستر را پوشانده اند ، مسیر تونل دارای چند واحد سنگی شامل : آهكهای  (  )سازند روند ،آهكهای ( )سازند روند ، توده بازالت زیر دریایی، واحد های شیل و گل سنگ قرمز ، واحد آهك (  )دهانه خروجی است : این تونل دو قوسی می باشد كه شیب طولی آن از شروع تونل تا انتها برابر با 4 درصد می باشد ، ارتفاع نقطه ورودی تونل برابر 03/1810 متر و در خروجی آن برابر با 060/1780 متر می باشد و تیپ مقطع عرض 03/10 متر بوده كه دو طرف تونل در زیر پیاده رو دو كانال جهت زهكشی پیش بینی شده است . این تونل دارای دو خط عبور به عرض 65/3 متر است كه ارتفاع آزاد تونل یعنی فاصله آسفالت تا زیر پوشش تونل در تمام قسمتها به استثنای پیاده رو ها از 20/5 متر بیشتر است ، با توجه به اینكه این تونل دو قوسی به شعاع 160 متر قرار می گیرد می بایستی اضافه عرض برابر با 60/0 متر به عرض تونل اضافه شود . ضخامت پوشش نهایی 30 سانتی متر با یك لایه مش حرارتی قائم با شبكه 10*10 سانتی متر می باشد . دهانه ورودی تونل در كیلومتر 850 + 19 پیش بینی شده است ، دهانه در دامنه كوه قرار گرفته شیب توپوگرافی خیلی تند و حدود 45- 40 درجه می باشد . دهانه خارجی تونل در كیلومتر 582 + 20 پیش بینس شده است . در پروژه تونل راه به دلیل همزمانی عملیات نگهداری و حفاری ، وسایل مربوط به تهویه نقش مهمی را دارند اما در مرحله نهایی و سر انجام كار نیاز به تهویه ندارند چون طول تونل كمتر از طول مجاز برای نیاز به تهویه است، در تونل برای روشنایی از پروژكتور استفاده می شود تا سینه كار روشنایی لازم را داشته باشد .

و برای آبكشی در تونل راه از دو كانال آب در دو طرف دیواره استفاده می شده و با شیب طبیعی تونل دیگر نیازی به پمپ نمی باشد ، میزان هزینه ای كه برای احداث این تونل در نظر گرفته شده در سال 1382 بیش از 20 میلیارد ریال  است ،حفر این تونل به شركت سداد سپرده شده كه قرار است در طی چهار سال انجام شود .

 

مقدمه :

تونل و تونل سازی در ایران یك قدمت چندین ساله داشته كه تونل راه یكی از مسیرهای مهم در عبور و مرور بین شهری و درون شهری می باشد .

تونل ها برای كوتاه كردن مسیر حفر شده و به دلیل آن ، ارزان تر نسبت به جاده سازی تمام

می شود ، حفر تونل به روشهای متفاوتی صورت می گیرد كه به نواع سنگ و شرایط موجود و ارزش اقتصادی آن بستگی دارد .

تونل راه فیروز كوه – گدوك – پل سفید به دلیل یك راه جدید در كنار راه قبلی احداث شده تا از بار ترافیكی این مسیر بكاهد و همچنین مسیر كوتاه تر شده تا بتواند مسافران به راحتی و هر چه سریعتر به مقصد خود برسند.

می توان گفت كه نزدیك بودن محل احداث تونل به جاده اصلی را یك سود دانست چون نیاز به جاده سازی ندارد ، اما محل احداث تونل در نزدیكی به این راه در یك پیچ با شیب تند قرار دارد كه می تواند برای كاركنان خطرناك باشد .

باید گفت كه احداث این تونل یك فرایند بسیار مفید در مسیر تهران مازندران می باشد كه

 می تواند مسافرت خوشی را برای مسافران در بر داشته باشد و از حوادث بیش از حد جلوگیری كند .

فهرست مطالب

مقدمه

فصل 1- آشنایی با محل احداث تونل

1 – 1 جغرافیا

1 – 1- 1 – موقعیت جغرافیایی

1 – 1 – 1 – 1- شهرستان سواد کوه

1 – 1 – 1 – 2 – شهرستان فیروز کوه

1 – 1 – 2 – مناطق کوهستانی

1 – 1 – 3 – راههای ارتباطی

1 – 1 – 4- آب و هوا

1 – 1 – 5 – کشاورزی و صنعت

1 – 1 – 6 – رودخانه ها

1 – 1 – 7  ژئومور فولوژی

1 – 2 – زمین شناسی

1 – 2 – 1- زمین شناسی عمومی البرز 

1 – 2 – 2- زمین شناسی مهندسی محدوده تونل 

1 – 2 – 3 – واحد های سنگی مسیر تونل

1 – 2 – 3 – 1 – آهکهای سازنده روته

1 – 2 – 3 – 3 – توده بازالت زیر دریایی

1 – 2 – 3 – 4 – واحد شیل و گل سنگ قرمز

1 – 2 – 3 – 5 – واحد آهک محدوده دهانه خروجی

1 – 3 چینه شناسی

1 – 3 – 1 – سازنده دو رود

1 – 3 – 2 – سازنده روته

1 – 3- 3 – نهشته های تخریبی – آواری

1 – 3 – 4 – واریزه ها

1 – 4 –تکتونیک و ساختار منطقه

1 – 4 – 1 – گسل f1

1 – 4 – 2 – گسل f2

1 – 4 – 3 - گسل f3

1 – 4 – 4 - گسل f4

1 – 4 – 5 - گسل f5

1 – 4 – 6 – لایه بندی

1 – 4- 7 – درزه ها

1 – 4 – 7 – 1 – لایه بندی

1 – 4 – 7 – 2 – درزه های اصلی گروه اول

1 – 4 – 7 – 3 – درزه های اصلی گروه دوم

1 – 4 – 7 – 4 -  درزه های اتفاقی

1 – 5 – هیدروژئولوژی

1 – 6 – مشخصات فنی

1 – 6 – 1 – دهانه ورودی

1 – 6 – 2 – دهانه خروجی

1 – 7 – تأسیسات محل

فصل 2 -   نگاهی اجمالی به عوامل موثر در تونلسازی

2 – 1 – تونل

2 – 1 – 1 – آشنایی

2 – 1 – 2 – مراحل تونلسازی

2 – 1 – 3 – طبقه بندی تونل ها

2-2- طراحی تونل

2-2-2- شکل و ابعاد تونل

2-2-3- امتداد تونل

2-2-4- شیب تونل ها

2-3- ایمنی

2-3-1- عوامل مادی

2-3-2- عوامل شخصی

2-4- حفاری و پیشروی

2-5- نقشه برداری

2-5-1- برداشت

2-5-1-1- برداشت با توتال استیشن

2-5-1-2- برداشت های زیر زمینی

2-5-2- نقشه برداری در پروژه تونل راه فیروزکوه – گدوک

2-5-2-1- دوربین های مورد استفاده در پروژه

2-5-2-2- نقشه برداری و تعیین محل قاب

2-6- نگهداری

2-6-1- شاتکریت

2-6-1-1- شاتکریت خشک

2-6-1-2- شاتکریت تر

2-6-1-3- مقایسه روش های شاتکریت خشک و تر

2-6-1-4- اجرای شاتکریت در پروژه تونل فیروزکوه – گدوک

2-6-2- میل مهار

2-6-2-1- میل مهارهای سراسرگیردار

2-6-2-2- میل مهار های بکار رفته در پروژه تونل راه فیروزکوه – گدوک 

2-6-3- قاب های فلزی

2-6-3-1- آشنایی

2-6-3-2- قاب های فولادی صلب

2-6-3-3- کاربرد قاب های فولادی با مقطعH

2-6-4- مش

2-6-4-1- آشنایی

2-6-4-2- مش بندی در پروژه تونل راه

2-6-4-3-مراحل مش بندی

2-6-5- سنگ چینی

2 – 7 – روشنایی

2 – 7 – 1 – مقدمه

2 – 7 – 2 – میزان نور لازم در نواحی مختلف تونل

2 – 7 – 3 – تعییم میزان روشنایی در نقاط مختلف تونل

2 – 7 – 4 – روشنایی شبانه

2- 7 – 5 – تعیین تعداد چراغ های مورد نیاز در قسمت های مختلف تونل

2 – 7 – 6 – تعیین تعداد چراغ ها

2- 8 - تهویه

2-8-1- تهویه طبیعی

2-8-2- لزوم یا عدم لزوم تهویه برای تونل راه فیروز کوه – گدوک :

2-8-3- تهویه در پروژه تونل راه فیروزکوه – گدوک

2-9- تجهیزات توزیع هوای فشرده

2-9-1- هوای فشرده

2-9-2- شدت جریان هوای لازم

2-9-3- کمپرسور

2-9-3-1- تقسیم بندی کمپرسورها

2-9-3-2- ظرفیت کمپرسور

2-10- روشنائی و برق

2-11- آبکشی در تونل ها

2-11-1- عوامل تجمع آب در تونل ها

2-11-2- سیستم آبکشی در داخل تونل ها

2-11-3- نحوه آبکشی در تونل راه فیروزکوه – گدوک

2-12- بارگیری حمل و نقل در پروژه تونل راه فیروزکوه – گدوک

2-13- بررسی فنی و اقتصادی تونل راه فیروزکوه – گدوک

 

منابع

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق اولترافیلتراسیون پاورپوینت سبزی كاری بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پایان نامه امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی