👈 فروشگاه فایل 👉

كارآموزی قضایی- مسئولیت کیفری پزشكان

ارتباط با ما

... دانلود ...

كارآموزی قضایی- مسئولیت کیفری پزشكان

كارآموزی قضایی مسئولیت کیفری پزشكان

كارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشكان

انگیزه ام در طرح این موضوع عمدتاً پاسخ به سوالات و اعترافات همكاران محترم پزشك و صاحبان حرف پزشكی در سازمان پزشكی قانونی و نظام پزشكی است كه چرا به دادگستری احضار و یا جنب می شوند و حتی در رابطه با جرایم حرفه ای كه امری تخصصی است در محاكم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجه رسیدگی‌های هیئتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشكی واقعی داده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علی رغم صدور رای نهایی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود. به همین منظور لازم می دانم موضوعات مربوط به این موضوع را به طور خلاصه و در حد و مجال مجله وزین سازمان پزشكی قانونی عنوان نمایم و تفصیل آن را چنانچه ضروری باشد به زمان مناسب دیگری واگذارم. بیجا نیست برای توضیح این مطلب مقدمتاً‌ بدانیم مسئولیت چیست و مصونیت از تعقیب كدام است و پاسخگویی پزشك و صاحبان سایر حرف در برابر رفتار خلاف قانون از كدام نوع مسئولیت است.

فهرست مطالب

تعریف مسئولیت وموضوعات مربوط به آن

مسئولیت كفیری پزشك دررابطه با جرائم عمومی

مسئولیت كیفری پزشك دررابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشكی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت رشد حرکتی در دوره های پیش و پس از تولد و نوزادی مبانی نظری سرمایه انسانی تحقیق معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر تحقیق اکولوژی جانوری و پراکنش آنها گزارش کاراموزی دفتر فنی اورچین(رشته معماری)