👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 2518 شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر

مقدمه:

افرادی كه دستخوش یك یا چند حملة افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمدة بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران 1984) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد كسانی كه در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است در بین كسانی كه در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسكیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراكز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی كه تخمین زده شده است 3/1 كل بیماران روانی را تشكیل می دهد(و ودراف – 1975) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند كه این افراد ممكن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها كه شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان كوشیده اند كه نظریه هائی دال بر این كه این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون كنند هر چند ممكن است كه این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی كه در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است كه گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، كسانی كه این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند كه در واقع ممكن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یكسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی كه این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت كه آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – 1382)

خلق بالارفته، انبساط یافته یا تحریك پذیر

یكی از اصلی ترین ویژگیها، برای تشخیص خملة مانی، تغییر خلق است.افراد مبتلا نوعاً احساس عجیبی دارند، دنیا را شكفت انگیز می بینند، و شادی بی حد و حصر نسبت به آنچه انجام می دهند یا در فكر انجام دادن آن هستند، احساس می كنند.این انبساط خاطر كه معمولاً با تحریك پذیری شدید و سر شادی افراطی با هم می آمیزد موجب می شود كه افراد مانیائی دیگران را كنه رفتار و كسانی كه به نحو احمقانه ای لذت دیگران را به هم می زنند نگریسته و به آنها با دید خصمانه ای نگاه كنند؛ به ویژه هنگامی كه بعضی از افراد می كوشند تا در رفتار آنان مداخله كنند.در بعضی از موارد ممكن است كه تحریك پذیری خلق مسلط افراد مانی باشد كه سرخوشی1 در آن یا به صورت دوره ای است یا به سادگی ظاهر می شود.

1.EUPHORIA

رفتار بی ملاحظه و بی پروا

سرخوشی زیاد و تصور خود بزرگ بین در افراد مانیائی اغلب منجر به اعمال پر زرق و برق (نمایشی) و نابخردانه از قبیل ولخرجی زیاد، رانندگی بی پروا و بدون دقت، بی احتیاطی در هزینه های زندگی، و بی پروائیهای جنسی می گردد.آنان معمولاً نسبت به نیازهای دیگران كاملاً بی تفاوت بوده، بی تأمل مرتكب اعمالی از قبیل تلفن زدن نیمه شب به دوستان خرج كردن تمام پس انداز خانواده برای خرید یك ماشین گران قیمت، داد و فریاد در رستوران و اماكن عمومی می شوند.

شیوع افسردگی شدید1 

افرادی كه دستخوش یك یا چند حملة افسردگی عمیق، بدون وجود حمله های مانی، می شوند ، تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند.این اختلال عموماً با مسائل عمدة بهداشتی همراه است.میزان شیوع این اختلال در ایالات متحد در حدود 1 تا 2 درصد در مردان، و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است.(میر2 و دیگران، 1984)خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد كسانی كه در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند – در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است.(بوید3، وسیمن4، 1981)

1.major 2.Myers 3.Boyd 4.Weissman

فهرست

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول : كلیات تحقیق                                                       7

مقدمه                                                                              8

بیان مساله                                                                       10

اهداف تحقیق                                                                             11

فرضیه تحقیق                                                                            12

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                               14

اختلالات خلقی                                                                  15

حمله مانی                                                                        18

بیخوابی                                                                           20

خلق افسرده                                                                     22

نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی                         23

آشفتگی خواب                                                                  25

احساس گناه وبی ارزشی                                                  26

جدول شماره 1                                                                28

شیوع افسردگی شدید                                                                 30

اختلال دو قطبی                                                                37

نظریه های مربوط به افسردگی                                          41

نظریه های زیست شناختی                                                          42

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی                                                 47

اثرات لیتیوم                                                                     50

درمان براساس نظریه های زیست شناختی                                   55

الكتروشوك درمانی                                                                    57

نظریه های روان پویایی                                                     62

نظریه یادگیری                                                                 68

نظریه شناختی                                                                  73

نظریه شناختی بك درباره افسردگی                                             74

درمانگری شناختی افسردگی                                                       76

شكل 15 مقایسه جریان اسنادی در افراد افسرده و غیر افسرده      84

صحت ودقت شناختی در افسردگی                                              88

این موضوع با یكی از مشاهدات فروید مطابقت دارد             90

فصل سوم: روش تحقیق                                                   91

جامعه مورد مطالعه                                                                    92

ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                         93

روش تحقیق                                                                              94

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                             95

یافته ها و تجزیه تحلیل آنها                                                         96

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها از آزمون افسردگی                    97

جدول 2-4 مقایسه افسردگی در بین افراد چاق وافراد لاغر            99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                       100

بحث و نتیجه گیری                                                           101

پیشنهادات                                                                        104

محدودیت ها                                                                      105

منابع و ماخذ                                                                      106

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان تحقیق سیاه زخم پاورپوینت بررسی كتابخانه ی مجلس گزارش كارآموزی رشته حسابداری در بانك ملت گزارش کارآموزی كنترل كیفیت (M S A, S P C)شركت صنعتی مددرویان