👈 فروشگاه فایل 👉

مقالةجوشكاری و برشكاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقالةجوشكاری و برشكاری

مقالةجوشكاری و برشكاری

مقالةجوشكاری و برشكاری

فهرست:

جوشکاری (Welding)

تعریف جوشكاری

 جوش ذوبی

جوشکاری با قوس الکتریکی

جوشکاری با مقاومت الکتریکی

جوشکاری با شعله گاز

 جوش فشاری

جوش ترمیت

لحیم کاری در جوشكاری

لحیم سخت

لحیم نرم

چسبانیدن قطعات

انواع چسبها

بررسی جوشكاری GMAW آلومینیوم بر روی ورقه آلومینیوم در مقایسه با نمونه فولاد ساده كربنی

جوشكاری ترمیت

مقدمه ای بر گرمای ورودی در جوشکاری

تراشكاری و آشنایی با دستگاههای تراش

تاریخچة ماشین تراش

جوشکاری فلزات رنگین(فلزات غیر آهنی) با گاز استیلن یا کاربیت

اصول کار و انواع لیزرهای مورد استفاده در جوشکاری

ورود دو دستگاه پیشرفتة جوشكاری

جوشكاری و قوانین آن

تقسیم بندی انواع جوشكاری

بررسی مزایا و معایب جوشكاری مرطوب

بررسی مزایا و معایب جوشكاری خشك

============================

جوشکاری (Welding)

جوشکاری عبارت است از اتصال دو قطعه فلزی یا غیر فلزی به یکدیگر در اثر عوامل خارجی مثل حرارت و فشار که امروزه به صورت یک علم پیشرفته و موثر در خدمت صنایع در آمده در روزگار پیشین یک هنر به حساب  می آمد تاریخ نویسان نخستین روش های اتصال را در شرق به چینی ها و در غرب به رومی ها باستان نسبت می دهند . چینی ها در سه هزار سال پیش از میلاد دانش اتصال برخی فلزات  وغیر فلزات را آموخته بودند و رومی ها از لحیم های بهره می بردند که امروزه با اندک تغییری در صنایع جدید به کار می رود.

تعریف جوشكاری

اگر دو قطعه فلز همجنس و همنام را با استفاده از واسطه ای از جنس خودشان یا بدون واسطه(الکترود مصرف شدنی یا مصرف نشدنی) با روش ذوب و روش فشاری یا بدون استفاده از فشار به یکدیگر اتصال دهیم این عمل را جوشکاری می گوییم.

جوشکاری اتصالی است که محل اتصال را از قسمتهای دیگر قطعات جوش شده نتوان مجزا نمود و خواص جوش ایجاد شده با فلزات پایه یکسان یا حداقل نزدیک به هم باشند.روشها از نظر انرژی مصرفی در جوشکاری 1-انرژی الکتریکی-2-انرژی شیمیایی 3-انرژی مکانیکی 4-انرژی تشعشعی

 جوش ذوبی

جوش ذوبی جوشی است که با استفاده از درجه حرارت بالا جهت ذوب لبه های قطعات اتصال دهنده و فلز واسطه و بدون واسطه دو قطعه را به یکدیگر اتصال دهیم ومحل درز جوش به هم متصل شوند.

انواع جوش ذوبی عبارتند از جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود فلزی(واسطه اتصال) - جوشکاری با قوس الکتریکی و حفاظت با گازمحافظ و پودر محافظ-جوشکاری با شعله گاز

 جوشکاری با قوس الکتریکی

در این روش از جوشکاری حرارت لازم جوشکاری ازطریق تشکیل قوس الکتریکی(تخلیه بارالکتریکی بین دو قطب مثبت و منفی و یونیزه شدن گاز موجود در منطقه قوس) که بین دو قطب صورت  می گیرد تامین می گردد و درجه حرارت بالا باعث ذوب شدن الکترود فلزی و لبه های قطعه کار شده و پس از سرد شدن قطعه کار, اتصال با قوس الکتریکی ایجاد می شود جریان الکترسیته از برق شهر تامین شده و پس از تقویت توسط منبع قدرت (دستگاه جوشکاری) و کاهش ولتاژ و افزایش جریان متناسب با قطر الکترود تامین می گردد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت انواع درز انبساط و جزئیات شكاف در دیوار ، كف ، و مقاله هپاتیت B و علائم و پیشگیری آن ورشکستگى یا مرگ اقتصادى پاورپوینت شبکه های بی سیم پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان