👈 فروشگاه فایل 👉

مقالةآشنایی با مشاورة خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقالةآشنایی با مشاورة خانواده

مقالةآشنایی با مشاورة خانواده

مقالةآشنایی با مشاورة خانواده

فهرست:

خانواده

اهمیت و لزوم مشاوره خانواده

موضوعات قابل طرح در مشاوره خانواده

بررسی اختلافات خانواده و ارائه راهکارهای مناسب

مشکلات روحی اعضاء خانواده

وضعیت فعلی مشاوره خانواده در ایران

اهمیت خانواده

اهمیت خانواده در دوران نوجوانی

=============================

خانواده

خانواده، نظامی است كه تمامی اجزای آن بر یكدیگر تأثیر متقابل دارند. ارتباط و تعامل اعضای خانواده و تأثیر متقابل آنان بر رشد و سلامت یكدیگر، موضوع عمده مشاوره خانواده است. سلامت روانی و رابطه مطلوب والدین، تأثیری مثبت بر شكل‌گیری شخصیت و احساس امنیت و آرامش فرزندان دارد. از سویی، سلامت و پیشرفت فرزندان تأثیر مثبتی بر احساس رضایت والدین خواهد داشت. از سوی دیگر، اختلاف‌نظر فرزندان با والدین در مورد مسائل اعتقادی، اجتماعی، از جمله روابط با جنس مخالف، نوع پوشش، نحوه تفریحات و غیره …. زمینه بروز مشكلات در بین آنان می‌باشد. لذا بررسی نحوه ارتباط و تعامل اعضای خانواده و تأثیر متقابل آنان بر رشد و سلامت به یكدیگر از عمده‌ترین موضوعاتی است كه در مشاوره خانواده به آن پرداخت می‌شود.

مشاوره خانواده به ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مسائلی می‌پردازد که به نحوی با خانواده و مسائل آن مرتبط است. نمونه‌ای از این مسائل عبارتند از ازدواج و تشکیل خانواده (تربیت فرزندان) شیوه‌های ارتباطی مؤثر بین همسران بررسی اختلافات خانوادگی و ارائه راه کارهای مناسب برای درمان مشکلات نوجوانی و مشاوره و شناسایی مشکلات روحی و ... .

اهمیت و لزوم مشاوره خانواده

با توجه به شیوه‌های زندگی نوین و پیچیده‌تر شدن شرایط زندگی افراد با استرسها و فشارهای حاصل از این زندگی مواجه هستند. مشاوره خانواده فرآیندی است که راه کارهای مناسب برای سازگاری افراد با این شرایط و مدیریت استرس فراهم می‌سازد. علاوه بر این چنین شرایط پیچیده زندگی نیاز افراد به دریافت اطلاعات مناسب در زمینه‌های مختلف را موجب می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری گزارش کار درباره ی تیتراسیون اسید و باز مقاله مهارت گوش دادن پروژه بررسی معماری سرویس گرا پروژه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران