👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مرگ ، برزخ و بهشت و جهنم و زندگی بعد از مرگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مرگ ، برزخ و بهشت و جهنم و زندگی بعد از مرگ

مقاله مرگ ، برزخ و بهشت و جهنم و زندگی بعد از مرگ

فهرست:

مرگ چیست؟

برزخ چیست؟

- گرفتاران در برزخ :

جایگاه بهشت :

معانی بهشت در فرهنگها :

سرآغاز بحث بهشت :

محبت كلید بهشت :

اوصاف بهشت :

اوصاف بهشت و بهشتیان در قرآن :

اصحاب بهشت :

درخت طوبی در بهشت :

سلسبیل :

راستگویان :

تفاوت بهشتیان با اهل دوزخ :

مردان و زنان با ایمان

چشمه ها و نهرهای بهشتی :

قرارگاههای بهشتی :

لباس بهشتیان :

ازدواج بهشتی :

دیدگاه ادیان مختلف در مورد چگونگی دوزخ به این گونه است :

جهنم چیست یا كجاست؟

اما در قرآن در مورد وصف دوزخ چنین گفته شده است :

فهرست منابع و مآخذ :

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مرگ چیست؟

هنگامی كه صحبت از مرگ به میان می آید ، واكنش افرا نسبت به این مقوله بسیار متفاوت است. زیرا این مهم بستگی مستقیمی به نگرش افراد نسبت به هستی دارد. به طور كلی می توان نگرش افراد نسبت به مرگ را در سه گروه عمده جای داد :

1- كسانی كه هیچ اعتقادی به حیات پس از مرگ نداشته و مرگ را عدم می پندارند.

2- كسانی كه دچار شك بوده و نسبت به حیات پس از مرگ به دیده تردید می نگرند.

3- كسانی كه اعتقاد راسخ و محكم نسبت به این مقوله داشته و ان را یك مرحله نوین در حركت تكاملی بشر به حساب می آورند. چنین تفاوت در اعتقادات آدیمان نشأت گرفته از تفاوت دیدگاه آنان نسبت به جهان آفرینش است. زیرا افراد در یك سطح نبوده و دارای سطوح عقلی متفاوتی هستند.

با كمی تدمل این مهم بر ما آشكار می شود، اعتقاد به جهان پس از مرگ ، امیدهای راسوی زندگی انسان قرار داده و زندگانی را دارای اهدافی می نماید كه سر لوحه ان اهداف ، رسیدن تدریجی به معبود می باشد.

ممكن است انسان بارها این سؤال را از خود پرسیده باشد كه مرگز چگونه و با چه كیفیتی صورت می پذیرد؟ تمامی آدمیان به كرات مرگ را تجربه نموده و غافل از این امر بوده اند.

سوره انعام آیه 60 : «و اوست كه شما را شب هنگام می میراند و هرچه در روز كرده اید می داند، آنگاه با مردان شما را زنده می سازد تا آن هنگام كه مدت معین عمرتان به پایان رسد. سپس بازگشتان به نزد اوست و او شما را از آنچه كرده اید آگاه می كند.»

از خلقت انسان و قرار گرفتن این موجود بر سطح كرات خاكی دارای چنان اهدافی است كه در مخلیه افراد بشر نگنجیده و به جزء ابر عقول كسی نمی تواند به كنده آن پی ببرد.

حیات انسان و زندگی كوتاه مادی او بسان مقدمه ای است بر كتاب قطور خلقت. تمامی آدمی برای این امر متولد می شود رحلت نماید می میرد كه زنده شود و از این سیر، یك سعود تكاملی میسر خواهد شد. اكثر ابنای بشر این عمر كوتاه را جاویدان پنداشته و به متعلقات آن بسنده می نمایند. حب به دنیا و امورات زوذگذر آن بسان درختی در وجود آنان ریشه دو آینده و در طول این عمر وجود را دئر چنبره خود خواهد داشت.

حقیقت حیات پس از مرگ بسان آفتابی مشهود است. آری مادر همین دنیا در ان دنیا هستیم و علت عدم درك آن حواس ناقص ظاهری است كه مانع از درك این حقیقت مسجل گشته است.

تو نمی بینی هلال از ضعف چشم                       من همی بینم مگر بر من تو خشم

دنیای پس از مرگ حقیقی است بارز كه هر كس لاجرم به ان وارد می شود. دنیایی كه با این ابدان مادی در ان زیست می­نماییم، از حیث ارتعاش بسیار كند بوده و برای این كالبد قابل درك و مشهود است.

...

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران مقاله زندگی و خانواده حضرت خدیجه (س) کارآموزی شرکت دنیا قوم پروژه کارآفرینی سنگبری نرم بر پیامبران بزرگ