👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نظرات ازدواج خویشاوندی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نظرات ازدواج خویشاوندی

نظرات و مقالات مختلف پیرامون ازداج خویشاوندی

 فهرست:

فصل اول

بخش اول:

تعریف ازدواج خویشاوندی............... 2

ازدواج فامیلی........................ 3

زوجیت در قلمرو روابط خویشاوندی....... 5

بخش دوم:

یافته های نوین پژوهشی در ارتباط با ازدواج خویشاوندی   16

نكات قابل توجه در ازدواج های خویشاوندی 18

فصل دوم

بخش اول:

رابطه نازایی با استرسهای روانی- اجتماعی 26

اختلالات كروموزومی..................... 27

اختلالات ژن منفرد...................... 27

بخش دوم:

الف: بیماریهای اتوزومال غالب......... 27

ب: بیماریهای توزومال مغلوب........... 28

منظور از خویشاوندی چیست؟............. 29

ج: اختلالات متصل به ژن غالب   30

د: اختلالات متصل به ژن مغلوب........... 30

اختلالات چند عاملی..................... 31

بخش سوم:

رابطه ازدواج خویشاوندی با ناباروری... 32

تعریف ناباروری....................... 32

عوامل مستعد كننده ناباروری........... 32

1- سن................................ 32

2- مصرف سیگار........................ 33

3- ورزش.............................. 34

4- بیماریهای داخلی و جراحی........... 34

5- مذهب.............................. 34

نازایی بدون علت مشخص................. 35

فصل سوم

بخش اول:

خطاهای مادرزادی متابولیسم............ 37

تاریخچه خانوادگی..................... 38

فصل چهارم

بخش اول:

رابطه ازدواج خویشاوندی و عقب ماندگی.. 40

بخش دوم:

گروه بندی روان پزشكان از عقب مانده ها 40

فصل پنجم

بخش اول:

تحقیقاتی در مورد ازدواج خویشاوندی.... 45

ازدواج با خویشاوندان................. 48

میراث جسمی و عقلی.................... 49

بیماریهای موروثی..................... 50

نسل دوران پیری....................... 51

عشق بالاتر از این حرفهاست............. 52

بخش دوم:

بررسی اجمالی در پایان نامه ها........ 54

1- رابطه ازدواج خویشاوندی با ناباروری در مراجعین به موسسه رویان و همسایان

 آنها................................ 54

2- بررسی تاثیر ازدواج خویشاوندی بر مرگ و میر كودكان كمتر از یك ماه در

استانهای تهران و مركزی............... 56

3- بررسی تاثیر ازدواجهای فامیلی بر ایجاد عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان

دختر و پسر آموزش پذیر (16-17ساله) مدارس استثنایی شهرستان تهران.................................. 59

4- بررسی مقایسه ای فراوانی ازدواج های خویشاوندی والدین كودكان عقب مانده

ذهنی و كودكان عادی................... 62

فصل ششم

ترجمه مقالاتی از اینترنت لاتین

مقاله A- درباب ازدواج و توانایی ازدواج- جنسیت  ارتباط فامیلی دراویدی......................... 64

مقاله B- روابط فامیلی و ازدواج در كشور میانمار 75

مقاله C- نگاهی اجمالی به كتاب «رابطه فامیلی و ازدواج در قوم آنلواو»............................ 80

مقاله D- كتاب ازدواج رابطه فامیلی و قدرت در شمال چین  83

مقاله E- برگزیده ای از كتاب ازدواج، خانواده و رابطه قومی یا «مطالعات تطبیقی نظام اجتماعی» در پنجاب   99

مقاله F- خلاصه ای از مقاله: نسبت فامیلی- سنخیت فرهنگی و مهاجرت، ازدواج‌های نسبی بین انگلیس های پاكستانی تبار 101

مقاله G- مبالغ پرداختی ازدواج، بدهی و وضعیت پدر در قوم بانكوآ (Bangoua) تحلیلی لاكانی (Lacanain) از یك سیستم روابط فامیلی................................. 110

مقاله H- رابطه بین مقرابت از بستگان و اضطراب - جنسیت، افراد مورد التفات

و تعارض كار و خانواده................ 121

مقاله I- تغییرات در شیوه ازدواج یك جامعه كشاورزی واقع در دلتای یانكزی

چین طی سالهای 1990-1930............... 134

فصل هفتم

منابع

منابع فارسی.......................... 152

منابع پایان نامه ای.................. 153

منابع انگلیسی........................ 153

منابع اینترنتی با آدرس اینترنتی “EBSCO” 154

فصل هشتم

ضمیمه

متن انگلیسی مقالات....................

مقاله A: در باب ازدواج و توانایی ازدواج، جنسیت و ارتباط فامیلی دراویدی.........................

مقاله B: نگاهی اجمالی به كتاب «رابطه فامیلی و ازدواج در قوم آنلو او

(Anlo Ewe)..............................

مقاله C: كتاب ازدواج رابطه فامیلی و قدرت در شمال چین نوشته جنیفر

هولمكرن..............................

مقاله D: برگزیده ای از كتاب ازدواج ، خانواده و رابطه قومی: «مطالعات تطبیقی

نظام اجتماعی»........................

مقاله E: خویشاوندی و ازدواج در پنجاب: نوشته پائول هرشمن 1982...................................

مقاله F: خلاصه‌ای از مقاله نسبت فامیلی- سنخیت فرهنگی و مهاجرت، ازدواج‌های

نسبی بین انگلیسی های پاكستانی تبار...

مقاله G: مبالغ پرداختی ازدواج، بدهی و وضعیت پدر در قوم بانكوآ.................................

مقاله H: رابطه بین مراقبت از بستگان و اضطراب: جنسیت، افراد مورد التفات و

تعارض كار و خانواده..................

مقاله I: تغییرات در شیوه ازدواج یك جامعه كشاورزی واقع در دلتای یانگزی چین

طی سالهای «1990-1930»

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

نطرات و مقالات مختلف پیرامون

ازداج خویشاوندی

فصل اول

تعریف ازدواج خویشاوندی:

الف) تعریف نظری: افرادی كه دارای جد یا اجداد مشترك می باشند و در نتیجه از اجداد مشترك خود ژنهای یكسانی دریافت كرده اند، خویشاوند نامیده می شوند. درجه خویشاوندی دو فرد با نسبت ژنهای مشترك آنها بستگی دارد. افرادی كه یك دوم ژنهایشان مشترك است، خویشاوند درجه یك، افرادی كه یك چهارم ژنهایشان مشترك است، خویشاوند درجه دو و افرادی كه یك هشتم ژنهایشان مشترك است؛ خویشاوند درجه سه نامیده می شود. افرادی كه یك شانزدهم و یك سی و دوم ژنهایشان مشترك است، به ترتیب خویشاوند درجه چهار و پنج محسوب می شوند.

(امیرخانی، 1372، ص 512)

ب) تعریف عملی: منظور ازدواج خویشاوندی والدین زوج نا بارور و ازدواج خویشاوندی خود زوجین می باشد كه حداكثر تا ضریب خویشاوندی 512/1 خویشاوند فرض شده و بعد از آن غیر خویشاوند تلقی می شود. در این مورد به گفته‌های افراد فوق اكتفا می شود.

(امیرخانی، 1372، ص 512)

ازدواجهای فامیلی

در بعضی از موارد ازدواجهای فامیلی- مانند ازدواج دختر عمو و پسر عمو، دخترخاله و پسرخاله، دختر دایی و پسر عمه ممكن است مشكلاتی از جهت تولید نسل به وجود آید. مثلاً: فرزندانشان بیمار و یا ضعیف و یا ناقص شوند. این مساله، ثابت شده است و جای انكار آن نیست.

(مظاهری، 1381، ص 224)

در این باره، چند نكته را متذكر می شویم:

1- این قانون ژنتیكی (وراثتی)، كلیت ندارد و شامل همه ازدواجهایی فامیلی نمی‌شود. و نمی توان همه ازدواجهای فامیلی را مرور و ممنوع دانست.

(مظاهری، 1381، ص 224)

2- افرادی كه بخواهند چنین ازدواجهایی را انجام دهند، حتماً به جنبه پزشكی اش دقت كنید و آزمایشهای لازم را انجام دهند و تا مطمئن نشوند كه از این نظر مشكلی ندارند، ازدواج نكنند.

(مظاهری، 1381، ص 224)

3- آزمایشهای پزشكی وهر كاری كه لازم است در این باره صورت گیرد، باید قبل از آن باشد كه در اثر مطرح كردن ازدواج، میان دختر و پسر دلبستگی و علاقه ای به وجود آید و به هم امیدوار شوند و قبل از آنكه مساله خواستگاری آنان بین مردم پخش شود و سر و صدا ایجاد كند… كه اگر بناست در نتیجه آزمایشها، قضیه فیصله باید و ازدواج صورت نگیرد، هرچه زودتر تمام شود. هرچه بیشتر طول بكشد، «جدایی» سخت تر می شود و دردسرهایی نیز به دنبال دارد.

(مظاهری، 1381، ص 224)

4- آن ازدواجهای فامیلی كه در بین خاندان پیغمبر اكرم (ص) صورت گرفته (مانند ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا- سلام الله علیهما) و هیچگونه مشكلی هم به دنبال نداشته است. علتهایی داشته است كه یكی از آن علتها این بوده كه: آنان با علمی كه خداوند به آنان داده، باطن امور را می دانند و از اسراسر غیب باخبرند و می‌دانسته‌اند كه این ازدواجها برای آنان، مشكلی را به دنبال نخواهد داشت.

(مظاهری، 1381، ص 224)

س، نباید با استناد به عمل آن بزرگواران، این قانون مسلم ژنتیكی و پزشكی را نادیده گرفت.

(مظاهری، 1381، ص 224)

زوجیت در قلمرو روابط خویشاوندی

موضوع ازدواج فامیلی از جمله مسائل مورد توجه بسیاری از خانواده ها و داوطلبان ازدواج در جامعه اسلامی ایران و همه جوامع انسانی است.

(افروز، 1380، ص 107)

از آنجا كه در میان قشرهای مختلف مردم، در مناطق شهری و روستایی و با سطوح تحصیلی و فرهنگی گوناگون، نگرش ها و بازخوردهای متفاوت نسبت به ازدواج های خویشاوندی وجود دارد و بعضاً به وسیله برخی متخصصان، صاحب نظران و كارشناسان نیز دیدگاه های متفاوت وگاه توام با تعصبات خاص ارائه می شود، شایسته است در این بخش از مجموعه مباحث ازدواج در بستر ارزشها، به طور خلاصه و مستدل به این مهم اشاره گردد، بویژه اینكه مساله ازدواج های خویشاوندی از دیر باز مورد توجه ادیان، جوامع و فرهنگ های مختلف بوده و در دهه گذشته  نیز مجموعه مطالعات انجام شده و مقالات انتشار یافته در باب ازدواج های خویشاوندی و پرداختن به این مهم از زوایای مختلف، فوق العاده چشمگیر بوده است.

(افروز، 1380، ص 107)

باید توجه داشت كه در این بحث، منظور اصلی از ازدواج های خویشاوندی، امكان ازدواج نوه های پسری و دختری پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها با یكدیگر است. به عبارت دیگر محور سخن، مقدور بودن ازدواج پسرعموها با دخترعموها، پسرخاله‌ها با دخترخاله ها، پسردایی با دختر عمه ها و پسر عمه با دختر دایی ها می باشد.

...

یافته های نوین پژوهشی در ارتباط باازدواج های خویشاوندی

همه یافته های حاصل از پژوهش های مربوط به ازدواج های خویشاوندی و بررسی‌های تحلیلی و تطبیقی و درصد و فراوانی برخی آسیب پذیری ها در بین نوزادان حاصل از ازدواج فامیلی و غیرفامیلی حاكی از آن است كه به هنگام ازدواج، بویژه ازدواج با خویشاوندان، نظیر دختر عمه یا پسرخاله، باید بر سلامت ژنتیكی طرف مورد نظر توجه داشته و بنا به ضرورت بر ناقل نبودن ژن های مغلوب و بیمار به وسیله ایشان اطمینان حاصل شود. این امر می تواند از طریق مشاوره ها یا انجام آزمایش های ژنتیكی به طور محسوس و قابل توجهی روشن گردد.

(افروز، 1380، ص 116)

به طور خلاصه نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده در سال های اخیر درباره ازدواج های خویشاوندی و وضعیت جسمی، ذهنی و روانی فرزندان حاصل از این قبیل ازدواج ها در مقایسه با ازدواج های غیرفامیلی به شرح زیر است:

(افروز، 1380، ص 116)

براساس قوانین ژنتیكی، نقل و انتقالات ژن های نهفته و بعضاً معیوب از طریق ازدواج های خویشاوندی و روابط همخونی بیشتر صورت می پذیرد[1]. به عبارت دیگر فراوانی بروز صفات نهفته در میان فرزندان حاصل از ازدواج های خویشاوندی بیش از موارد مشابه در ازدواج های غیر فامیلی است. ولی فراوانی نقل و انتقالات ژن‌های نهفته و احتمالاً معیوب از والدین خویشاوند به فرزندان، آن چنان كه بعضی تصور می‌نمایند، زیاد نیست.

(افروز، 1380، ص 117)

مطالعات انجام شده در دانشگاه میشیگان[2] امریكا درباره وضعیت زوج های خویشاوند و شرایط ذهنی و روانی فرزندان ایشان در مدتی حدود سی سال، بیانگر این حقیقت است كه فرزندان ازدواج های خویشاوندی (عموزاده ها و خاله زاده ها) در مجموع سه درصد بیشتر از دیگران دچار آسیب های جسمی و ذهنی بوده‌اند.

دراین تحقیق جامع، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند كه میزان مرگ و میر یا معلولیت در فرزندان والدین خویشاوند تا سن ده سالگی، 5/11 درصد و در بین فرزندان همسران غیر خویشاوند 8 درصد بوده است.

(افروز، 1380، ص 117)

تحقیقی كه درباره مرگ و میر نوزادان در انگلستان صورت گرفته، حاكی است كه 96 درصد نوزادان ازدواج های خویشاوندی و 98 درصد فرزندان ازدواج های غیر خویشاوندی در یك سال اول حیات از سلامت كامل برخوردار بوده اند، یعنی 2 درصد تفاوت میان این دو دسته وجود داشته است[3].

(افروز، 1380، ص 117)

برخی دیگر از تحقیقات و مطالعات ژنتیكی نشان می دهند كه فراوانی عقب ماندگی ذهنی در فرزندان ازدواج های خویشاوندی در مقایسه با فرزندان ازدواج غیر خویشاوندی، 5 درصد افزایش دارد و بعضاً بهره هوشی فرزندان حاصل از ازدواج‌های خویشاندی به لحاظ وجود بسیار نادر ژن های نهفته و معیوب تا حدی كاهش می‌یابد[4].

[1]  ضریب همخونی بدین معناست كه احتمال انتقال ژن های مشابه از پدر و مادر خویشاوند به فرزند بیش از احتمال انتقال ژن های مشابه به وسیله والدین غیر خویشاوند است.

[2]  First-Cousin Marriage, University of Michigan Research. (DR. Games Neel), http://ll delnews.com

[3]  Genetics-hhttp:// ll www.Gene.UCI.AS.UK.

[4]  Clinical Genetics hand books اطلس بیماری های ژنتیك

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بانكداري راستین تحقیق منابع الهام هنرهای آرنوو سرآغاز طراحی قرن بیستم پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور(به ظرفیت تولید 15000 تن در سال ) طرح توجیهی تولید فرش چله ابریشم باظرفیت 500 متر مربع در سال پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار+پروپوزال