👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اتیسم ¬بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران (2001)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اتیسم ¬بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران (2001)

پرسشنامه اتیسم ¬بهر بزرگسال نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران (2001)

پرسشنامه اتیسم ¬بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران (2001)

پرسشنامه اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001

Adult AQ-P (16+ years)

 

The Autism-Spectrum Quotient- Persian Version, 2009

Adult AQ-P (16+ years)

مقیاس اتیسم­ بهر بزرگسال- نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی

برگردان به پارسی:

 حمید رضا پوراعتماد[1]، مریم ضیایی[2] و آناهیتا گنجوی[3]، 1388

[1] Pouretemad, H.R.

[2] Ziaei, M.

[3] Ganjavi, A.  

منبع

نجاتی صفا، علی اکبر، کاظمی، محمد رضا، علاقبندراد، جواد، ویژگیهای اوتیستیک در جمعیت بزرگسال: شواهدی برای فرضیه پیوستار اوتیسم. تازههای علوم شناختی، سال 5، شمارۀ 3.

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The Autism Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/high functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 5-17.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اندیشه مدیریت اسلامی پاورپوینت آثار و معماری برنارد چومی مقاله حضرت ابراهیم(ع) پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران