👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مدل¬های ریاضی در مدیریت زنجیره تامین کالای بشردوستانه - بررسی سیستماتیک مقالات

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مدل¬های ریاضی در مدیریت زنجیره تامین کالای بشردوستانه - بررسی سیستماتیک مقالات

11863 کلمه رشته محیط زیست صنایع کشاورزی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان می

نمونه ترجمه

در دهه گذشته زنجیره تامین بشردوستانه (HSC) با توجه به افزایش تکرار بلایای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. عدم قطعیت در زمان، مکان و شدت فاجعه در مرحله پیش از وقوع حادثه و شرایط بد زیرساخت­های موجود در مرحله پس از وقوع حادثه عملیات HSC را دچار مشکل کرده است. به منظور غلبه بر مشکلات در طول این مرحله، ما نیاز به این مساله داریم که عملیات HSC به صورت شیوه­ای کارآمد برای به حداقل رساندن تلفات انسانی و اقتصادی طراحی شود. در زمان­های اخیر، چندین تکنیک بهینه­سازی ریاضی و الگوریتم های برای افزایش بهره وری عملیات HSC توسعه داده شده است. این تکنیک­ها و الگوریتم­های توسعه یافته برای زمینه HSC نیاز به بررسی مقالات سیستماتیک دارد. با توجه به اهمیت روش­های مدل­سازی ریاضی، این مقاله از بررسی کمک­های ریاضی در دهه گذشته در زمینه HSC ساخته شده است. یک روش سیستماتیک بررسی مقالات برای این مقاله با توجه به روش شفاف آن، استفاده می­شود. دو هدف برای این مطالعه وجود دارد: اول جریان برآورد به روز شده مدل­های ریاضی توسعه یافته در بخش HSC و دوم برجسته­سازی حوزه­های تحقیقاتی بالقوه که نیاز به توجه محققان دارد.

In the past decade the humanitarian supply chain (HSC) has attracted the attention of researchers due to the increasing frequency

of disasters. The uncertainty in time, location, and severity of disaster during predisaster phase and poor conditions of available

infrastructure during postdisaster phase make HSC operations difficult to handle. In order to overcome the difficulties during these

phases, we need to assure that HSC operations are designed in an efficient manner to minimize human and economic losses. In the

recent times, several mathematical optimization techniques and algorithms have been developed to increase the efficiency of HSC

operations. These techniques and algorithms developed for the field of HSC motivate the need of a systematic literature review.

Owing to the importance of mathematical modelling techniques, this paper presents the review of the mathematical contributions

made in the last decade in the field of HSC. A systematic literature review methodology is used for this paper due to its transparent

procedure. There are two objectives of this study: the first one is to conduct an up-to-date survey ofmathematicalmodels developed

in HSC area and the second one is to highlight the potential research areas which require attention of the researchers.

👇محصولات تصادفی👇

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن مجموعه سیزدهم مقالات مدیریت مالی ، سود تحقیق در مورد موتور الکتریکی طرح توجیهی تولید ماكارونی با ظرفیت2750 تن در سال بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای