👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :         10     

تعداد مولفه :         2    (  مهارت شبکه ای . هوشیاری اجتماعی ) 

روایی و پایایی :       ندارد 

نحوه نمره گذاری :   ندارد 

منبع :                     دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    2    صفحه 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت أثیرات گروه بر فرد تحقیق تاثیر موسیقی در كاهش اضطراب تحقیق اثار تاریخی هفت تپه گزارش کارآموزی شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی واحد فارابی تجهیزات مکانیکی پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران