👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نقش تکنولوژی در فرهنگ جامعه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نقش تکنولوژی در فرهنگ جامعه

مقاله نقش تکنولوژی در فرهنگ جامعه

تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ جامعه

فهرست:

چرایی و چگونگی فرهنگ

ارتباط تکنولوژی با فرهنگ جامعه

تکنوپولی

تلویزیون،تکنولوژی؛فرهنگ

تکنوکراسی

::::::::::::

چرایی و چگونگی فرهنگ

اگر فرهنگ را به معنی کوشش‌های انسان برای ارضاء نیازهای خود و غلبه بر طبیعت بدانیم آنگاه می‌توانیم آن را به دو قسمت فرهنگ مادی و فرهنگ غیر مادی یا معنوی تقسیم کنیم. فرهنگ مادی , شامل اشیاء قابل لمس است مثل مسکن ,وسایل زندگی , وسایل و ابزار و دوات هواپیما , اتومبیل , ماشین آلات , در عناصر فرهنگ آنچه را که مادی نیست فرهنگ معنوی گویند هنر ,زبان , ادبیات , فلسفه ، سیاست, افکار و عقاید , نحوه فکر و استدلال قوانین و علوم در این زمینه جای می‌گیرند.

...

تکنوکراسی

و اما تعریف شما از تکنوکراسی چیست؟

تکنوکراسی یک فرهنگ است؛ فرهنگی که در آن شاهد رقابت جدی تکنولوژی با دنیای اجتماعی و نمادین سنتی هستیم. آمریکا نماد مناسبی از تکنوکراسی در قرن نوزدهم بود. یعنی دو دیدگاه، یکی تکنولوژیکی، یا آنچه را که نگاه انسان‌مدارانه می‌نامیم (و البته هر دو یک ماهیت دارند) در برابر نگاه سنتی به مذهب، آموزش و سیاست، در مواجهه با یکدیگر قرار گرفتند. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستمهای هزینه یابی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت پاورپوینت جایگاه اخلاق در حسابداری و حسابرسی پایان نامه آنتن پروژه کارآفرینی بررسی اشتغال گزارش كارآموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه