👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله استراتژی های پیشگیری و درمان آلزایمر

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله استراتژی های پیشگیری و درمان آلزایمر

مقاله استراتژی های پیشگیری و درمان آلزایمر

مطالب:

استراتژی های تحت تأثیر استیل کولین

دسترسی آمیلوئید (نشاسته ای):

دگردسی ژنتیکی:

استراتژی های تغییر لیپید:

روشهائی از تغییر سن که به تعییرات بر می گردد:

نتیجه گیری:

منبع : ندارد

بخشی از متن:

در سال 2003، بیشتر از 20 سال بعد از سروع زمان تحقیق در بیماری آلزایمر، فقط یک درمانی در آمریکا قابل قبول است که در حال حاضر ضد کولین استراز می باشد. این داروها یک چهارم از مشاهدات نیکبختانه در یک قرن پیش را در ارتباطی از موانع استیل کولین به تأثیرات حسی سن و زوال عقل نیز مشتق می شود- فقط کاهش اندکی در تجلی بیماری بدون اغییر دادن رشته ها یا تأثیرات علت شناسی می باشد. بیماری آلزایمر بیشتر از یک بیماری است که منجر به علت شناسی چندگانه با درمانگاهی مشابه و آسیب شناسی نهایی می باشد. سن مهمترین عامل خطرناک برای بیماری آلزایمر می باشد و ردیفی از   شبیه دلایلی می باشد که شروع یک آبشار پله پله از نتایج حوادث در نورون و کاهش سیناپسی، زوال غقل و نماد تغییرات آسیب شناسی می باشد، هنوز، علی رغم حقایقی که ما جلوگیری نمی کنیم«پروازی از فلش از زمان» و دوری کردن از خطرات  ، این همچنین شبیه یک چیز است یا یه کمی کمتر، از که شروع نتایج آبشار پله پله در بیماری آلزایمر در اکثریتی از اشخاص مسن تر تغییر می یابد.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق دستور کار آزمایشگاه روش های آبیاری اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون طرح تحقیقی نقش مذهب در سلامت روان