👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اقتصاد، رشد و توسعه اقتصادی ژاپن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اقتصاد، رشد و توسعه اقتصادی ژاپن

تحقیق اقتصاد، رشد و توسعه اقتصادی ژاپن

اقتصاد ژاپن

مطالب اصلی:

مقدمه :

تاریخچه ژاپن و اقتصاد :

اقتصاد ژاپن :

ویژگیهای ین ژاپن :

ژاپن ،  مدل و الگویی برای پیشرفت :

توسعه اقتصادی چیست ؟

شاخص‌های توسعه اقتصادی :

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی :

راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی :

1. راهبرد پولی

2. راهبرد اقتصاد باز

3. راهبرد صنعتی شدن

4. راهبرد انقلاب سبز

5. راهبرد توزیع مجدد

6. راهبرد سوسیالیستی توسعه

توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن

1ـ سیر توسعه ژاپن

2ـ عوامل رشد

2ـ 1 فرهنگ کار و توسعه

2ـ 1ـ الف: شکل‌گیری مکاتب فکری

2 ـ 1 ـ ب: ویژگی‌های فرهنگی ژاپنی (ناشی از مکاتب فکری)

2ـ 2 شکل‌گیری ساختارها و نهادهای لازم برای توسعه

2ـ 2ـ الف: میراث ارزشمند دوران توکوگاوا

2ـ 2ـ ب: زیر ساختهای دوره میجی و رفع موانع توسعه

2ـ 3 مدیریت صحیح (منابع، بحران‌ها و فرصت‌ها)

2ـ3ـ الف: سیاستگذاری‌ها تا قبل از جنگ جهانی دوم

2ـ 3ـ ب: سیاست‌های زیرکانه در دوران اشغال

2ـ3ـ ج: جهش اقتصادی (پس از استقلال) فرصت‌ها و تهدیدها

2ـ3ـ د: جهش اقتصادی، دیگر سیاست‌ها و اقدامات دولت

سیاست انگیزش مالیاتی

نتیجه :

منابع

"""""""""""""

بخشی از متن:

نتیجه :

در این نوشتار از بیان ریز سیاستهای توسعه ژاپن خودداری کردیم، چرا که معتقدیم،‌ تقلید چشم و گوش بسته از بسته‌های سیاستی اجرا شده در یک کشور نمی‌تواند نتیجه مشابهی، حتی برای کشورهای مشابه داشته باشد. آنچه می‌تواند در تجربه توسعه ژاپن برای دیگر کشورها آموزنده باشد در روشی است که ژاپن برای "حرکت مداوم و تکاملی" به کار برده است.

ژاپنی‌ها با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان "برتری و اقتدار ژاپن" بود، جزم کرده و پیامد تصمیم‌گیری‌های خود را در مواجهه با چالش‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. لذا با انگیزه قوی (غرور ملی)، بستر مناسب توسعه را ایجاد کردند و توانستند با هماهنگی و مدیریت صحیح منابع مادی، مالی و انسانی و با تصمیم‌گیری صحیح در مقابله با بحران و استفاده از فرصت‌ها به آرمان خود دست یابند

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات مقاله موسیقی درمانی تحقیق گاه شماری یهود اثر بخشی واقعیت درمانی بر کاهش اختلالات خلقی پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک