👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اقتصاد چای در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اقتصاد چای در ایران

تحقیق اقتصاد چای در ایران

فهرست منابع

تاریخ چای                                                                        

بیانیۀ پیشنهادی نخستین همایش اقتصاد چای در ایران

هدف از تشکیل نخستین همایش اقتصاد چای در ایران

پیام دبیر نخستین همایش اقتصاد چای در ایران

پیام سندیکای کارخانجات چای شمال

راهکار اجرایی سیستم حراج چای

بررسی عوامل کاهش کمی و کیفی تولید چای

هم کنشی بین رفاه مصرف کننده و حمایت از تولید ملی

کشاورزی ، صنعت و بازرگانی چای گذشته ، حال ، آینده

اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

نوشابه ی چای

تاریخ چای

براساس اسناد و مدارک موجود ، نخستین بار در سال 1262 شمسی مقارن سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شخصی به نام حاج محمد حسین اصفهانی کشت چای را در ایران آغاز نمود ، ولی به علل نامعلوم موفق نشد ؛ تا اینکه در سال 1279 شمسی مرحوم حاج محمد میرزا کاشف السلطنه چایکار که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند بود ، با کار و تلاش در مزارع چای در هند موفق شد اصول و فنون چایکاری را بیاموزد ؛ پس از آن با موافقت دولت هند دو هزار نهال را به ایران آورد.

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش پروژه كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت گزارش کارآموزی اصلاح ذرت،سویا ، سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی كشاورزی عراق محله پروژه تصفیه فاضلاب سپتیك تانگ وجه تسمه شهرستان ارومیه