👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

تحقیق نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت .

...

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”

بودجه ریزی در یک شرکت اعم از دولتی و خصوصی تقریباً شبیه هم بوده و تمام ضوابط و معیارهائیکه در بودجه ریزی شرکتهای خصوصی مورد استفاده است در یک شرکت دولتی نیز مورد توجه و عمل قرار می گیرد . دراین نوع بودجه ریزی ، حسابداری بازرگانی و صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و اصولاً برمبنای فرم های حسابداری ، فرم بودجه ای تهیه و تنظیم می شود . برخلاف بودجه عمومی دولت ( عادی و عمرانی ) درپیش بینی هزینه ها دیگر مواد هزینه نقش عمده ای ندارد و اصطلاحات و عناوین حسابداری جایگزین مواد هزینه می شود . ...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری بهزیستی ذهنی، رضایت از زندگی تجزیه و تحلیل معماری ویلای پارتکلا شاهکار معماری ایرانی (در روستاهای مازندران) مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم پایان نامه هزینه یابی تست زنی با نگاه در 10 ثانیه