👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

با توجه به مبانى انسان شناختى اسلامى از قبیل فطرت الهى، مى توان اهداف تعلیم وتربیت را به سه طبقه ی هدف غایى و نهایى، اهداف متوسط یا زمینه ساز و اهداف جزئى و رفتارى تقسیم کرد.(1)

البته وجود این طبقات بدین معناست که هدف نهایى، نقطه ی مطلوب است و براى دستیابى به آن باید از اهداف متوسط گذر کرد.ابتدا به شرح هدف غایى و سپس اهداف متوسط مى پردازیم:هدف غایى تعلیم و تربیت هدف غایى تعلیم و تربیت از نظر اسلام، این است که آدمى به کمال نهایى خود که قرب خداى متعال است نائل شود. به عبارت دیگر هدف غایى، قرب به ذات مقدسى است که مستجمع جمیع صفات جمالیه و کمالیه است، حقیقتى بى نهایت و کامل و مطلق که شایسته است در متن زندگى آدمیان حضور یابد و همه ی فعالیت های آنان به سوی اومعطوف گردد و محور همه ی افعالشان باشد.در تعلیم و تربیت اسلامى حرکت و هدایت آدمى به سوى خیر اعلى و مقصد نهایى ودر صراط مستقیم عبودیت حضرت حق، تسهیل مى شود (2)

...

ارتباط با طبیعت

طبیعت، یکى از منابع معرفت و از آیات روشنگر و هدایتگر الهى است. شناخت عالم طبیعت و قوانین حاکم بر آن و ایمان به هدفمندى جهان و انجام اعمال شایسته بر طبق این علم و ایمان و بهره گیرى صحیح از مواهب آن، دستور موکد قرآن است.قرآن کریم کسانى راکه به طور سطحى به عالم طبیعت نگاه مى کنند، نکوهش می کندو آنان را که به دقت و با تفکر در آن مى نگرند، مورد ستایش قرار مى دهد.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت زندگی نامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا پاورپوینت مجتمع فرهنگی – هنری مشهد مقاله اختلال شلی دریچه میترال قلب پایان نامه مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت) پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium