👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن

تحقیق ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن

ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن

فهرست:

حقیقت برزخ

اثبات برزخ

1- در پیش بودن برزخ

2- پایان حیات دنیا

3-لذت و رنج پس از مرگ

4-گفتگوی فرشتگان با ارواح انسانها هنگام مرگ

5- وجوب شب و روز(بعد از مرگ)

6-تعدد حیات و مرگ

ویژگی های برزخ

1-شباهت به عالم رویا

2- برزخ از سنخ دنیا

3- کوتاه بودن برزخ (در مقایسه با آخرت)

برزخ و حیات پس از مرگ

 برزخ در لغت به معنای زمین و یا مکانی است که برزخ؛ حیات پس از مرگ  بین دو چیز فاصله انداخته است. اما برزخ در اصطلاح قرآن، روایات و مجموعه تعالیم اسلامی به معنای عالم پس از مرگ و حدفاصل بین دنیا و آخرت است. شاید بتوان ادعا کرد که برزخ بدین معنا نخستین بار در تعالیم اسلامی و قرآن کریم استعمال گردیده است.

...

ویژگی های برزخ

1-شباهت به عالم رویا

در برخی آیات، حالت پس از مرگ به حالت خواب رفتن انسانها تشبیه شده است؛ «الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون» در برخی روایات نیز آمده است: خواب برادر مرگ است. برخی گفته اند بعید نیست روح انسان به هنگام خواب به جسم مثالی برگردد؛ زیرا در روایات، برزخ به حالت خواب تشبیه شده است.»

...

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه یازدهم مقالات مدیریت مالی ، سود پایان نامه مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری (Multi-Tenant) در رایانش ابری بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت مقاله مشاوره پیش از ازدواج اطلاع‌رسانی به جوانان بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم