👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

دانلود پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

دانلود پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست

چکیده:   ۱

مقدمه :   ۴

بخش اول :   ۶

کلیات بخش   ۶

الف : توضیح واژه های کلیدی   ۶

فصل دوم   ۸

معرفی نهج البلاغه فیض الاسلام   ۸

بخش دوم :   ۱۱

فصل اول : اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی‌   ۱۱

فصل دوم : صفات و مشخصات والیان   ۱۳

فصل سوم : وظایف کلی والیان در برابر مردم   ۱۴

خطوط اصلی وظایف :   ۱۴

بخش دوم   ۲۰

خواص و مشخصات ایشان و وظایف والی در ارتباط با آنان   ۲۰

وظایف والیان در قبال عیوب مردم :   ۲۱

فصل چهارم : وزرا و مشاوران حکومت   ۲۲

فصل پنجم : حقوق ملت   ۲۵

اصول کلی :   ۲۵

شناخت طبقات جامعه :    ۲۷

اهداف و مأموریت های ارتش اسلامی‌:   ۲۸

نیاز طبقات جامعه به یکدیگر :   ۲۸

وظایف والی در ادای حقوق طبقات جامعه :   ۲۹

فصل ششم – ارتش اسلامی‌و انتخاب فرماندهان   ۳۰

انتخاب فرماندهان ارتش :   ۳۰

وظایف والی نسبت به ارتش و فرماندهان :   ۳۱

مشخصات عالی ترین فرماندهان ارتش :   ۳۲

فصل هفتم : وظایف متقابل والی و مردم   ۳۲

فصل هشتم : مرجع اصلی حل اختلافات   ۳۴

فصل نهم : قاضیان عدالت   ۳۵

نحوة تعیین و صفات قاضیات :   ۳۵

وظایف والی نسبت به قاضیان :   ۳۷

فصل دهم : کارمندان و کارگزاران دولت    ۴۱

طریقة انتخاب و صفات کارمندان و کارگزاران دولت :   ۴۱

وظیفة والی نسبت به کارمندان و کارگزاران :   ۴۲

فصل یازدهم : بازرسی و بازرسان کشور   ۴۲

فصل دوازدهم : مالیات ، بیت المال و مالیات دهندگان   ۴۷

طریقة گرفتن بیت المال   ۴۹

حفظ و نگهداری بیت المال   ۵۳

موارد مصرف بیت المال   ۵۴

تقسیم عادلانه بیت المال   ۵۵

خیانت در بیت المال   ۵۸

فصل سیزدهم : دبیران و نویسندگان امور دولتی و کشوری ( وزیران و مشاوران عالی رتبه )    ۶۲

مجریان امور اقتصادی :   ۶۴

نظارت مستقیم دولت بر حسن جریان اقتصاد کشور :   ۶۵

محرومان جامعه :   ۶۶

وظایف والی نسبت به محرومان :   ۶۶

فصل شانزدهم : دادرسی مستقیم مردم در مقابل والی   ۷۱

فصل هفدهم : وظایفی که والی شخصاً عهده دار آنهاست   ۷۳

فصل هجدهم : نظارت مستقیم والی و زمامدار بر مسائل جاری مملکت   ۷۴

فصل نوزدهم : والی وخاندان و نزدیکان او   ۷۶

فصل بیستم : وظیفة والی در قبال اتهاماتی که به او نسبت می‌دهند   ۷۷

فصل بیست و یکم : قراردادها و پیمانهای صلح   ۷۸

خطوط اصلی پیمانها :   ۷۸

پیمانهای صلح :   ۷۸

فصل بیست و دوم : خطوط اصلی وظایف فردی و اجتماعی والی   ۸۱

فصل بیست و سوم : دعا و طلب عدالت و شهادت   ۸۵

بخش سوم :   ۸۶

فصل اول : معیارهای گزینش قرآنی   ۸۶

فصل دوم: چهارده ویژگی عمده مدیران و فرماندهان   ۸۸

۱ – ایمان به هدف   ۸۸

۲  و ۳ – « علم » و « قدرت »   ۹۱

۴ – امانت و درستکاری   ۹۴

۵ – صداقت و راستی   ۱۰۰

۶ – حسن سابقه   ۱۰۲

۷ – وراثت صالحه   ۱۰۴

۸ – سعه صدر   ۱۰۷

۹ – دلسوزی و عشق به کار   ۱۰۹

۱۰ – تجربه و آزمودگی   ۱۱۱

۱۱ -  شجاعت و قاطعیت   ۱۱۲

۱۲ – عدالت و دادگری   ۱۱۵

۱۳ – پایگاه مردمی‌   ۱۱۸

۱۴ – پای بند بودن به اصول و ضوابط   ۱۲۰

فصل سوم : ویژگیهای پنجگانه فرمانده بزرگ اسلام   ۱۲۴

نتیجه گیری :   ۱۲۹

فهرست منابع :   ۱۳۱

چکیده:

از آنجا که بعد از رسول خدا (ص) از جمع ائمه معصومین (ع) تنها حضرت علی (ع) موفق به تشکیل حکومت اسلامی‌شده است لذا این حکومت نمونه و سرمشق خوب برای همه عدالت خواهان و مدعیان حکومت دینی است تا با اقتدا به آن امام همام بتوانند حداقل در راه آن حضرت هر چند اندک حرکت کنند چرا که ایشان خود فرموده اند « که عمل کردن مانند من ممکن نیست » اما حرکت در مسیر ایشان آرزوی است که بر دل هر عدالت خواهی نقش بسته است لذا در این مقاله تلاش شده است با بهره برداری اندک از آیات کریم قرآن و با اتکای بیشتر بر فرمایشات مولا و اشاره کوتاهی به اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی‌شامل :

۱ – جمع آوری مالیات‌های کشور

۲ – جهاد و مبارزه پیگیر با کلیه دشمنان ( ائم از داخلی و خارجی )

۳ – تنظیم برنامه و اقدام جدی برای ایجاد جامعه صالح

۴ – تنظیم برنامه و اقدام برای عمران و آبادانی شهرها

اشاره برای رسیدن به این اهداف به مشخصات افرادی که باید این مهم را به انجام برسانند شامل ۹ صفت از جمله: پروا پیشه بودن در برابر خداوند، مقدم داشتن اطاعت خداوند برهرطاعتی، تسلط برهوای نفس و پیروی از اوامر خداوند که در قرآن آمده است. پیروی کند آنچه را که خداوند در کتابش قرآن به آن امر کرده است. بر هوای نفس مسلط باشد و …. بیان شده است و سپس وظایف والیان در برابر مردم شامل :

خطوط اصلی وظایف از جمله : قلب خود را برای مردم سرشار از رحمت کند .در مورد ایشان ، دوستی و لطف داشته باشد و ….

و سپس وظایف والیان در قبال عیوب مردم از جمله: عدم تلاش برای کشف عیوب و رازهای مردم که پنهان است، دورکردن کینه دشمنی نسبت به مردم از قلب خود، و …. در ادامه درخصوص شناخت طبقات اجتماع شامل:

لشکریان ، امیران و نویسندگان ، قاضیان ، کارمندان ، مالیات دهندگان ، بازرگانان ، طبقه محروم و سپس وظایف والی نسبت به هر یک از طبقات ذکر شده و مشخصات و صفات هر یک از طبقات به طور مشروح ارائه شده ست و سپس به وظایفی که والی شخصاًًَ عهده دار آنهاست به همراه مواردی که لازم است والی مستقیماً نظارت کند و در پایان این بخش وظایف فردی و اجتماعی والی ارائه شده است در بخش دوم با استفاده از قرآن مجید معیارهای گزینش مدیران و فرماندهان در قرآن مجید شامل ایمان به هدف ، علم و قدرت ، امانت داری و درستکاری ، صداقت و راستی ،‌ وراثت صالحه ، سعه صدر ، دلسوزی و عشق به کار ،‌ تجربه و آزمودگی ، شجاعت  و قاطعیت عدالت و دادگری ، پایگاه مردمی‌، پای بند بودن به اصول و ضوابط و انتها ویژگیهای پنجگانه فرمانده بزرگ اسلام حضرت ختمی‌مرتبت پیامبر اکرم ( ص) که درآیه ۱۲۸ سوره توبه آمده است ارائه شده و در پایان نتیجه گیری مبنی بر اینکه مهمترین عامل و موثرترین عامل کارگزاران نظام می‌باشند زیرا احکام الهی فاقد نقص و عیب بوده لذا در صورت اجر سعادت بشری تأمین خواهد شد، لیکن اجرا کنندگان این احکام هستند که می‌توانند در اجرای آن اگر از شرایط لازم برخوردار باشند موفق شده و در غیر اینصورت باید شاهد رخت بر بستن عدالت و برقراری ظلم و تبعیض در جامعه بود . زیرا بی عدالتی نتیجه ای جز دوری مردم از نظام و عدم موفقیت نظام اسلامی‌چیزی به همراه نخواهد داشت با این تفاوت که عدم موفقیت نظام را در این مرحله دیگر به کارگزاران نسبت نداده بلکه ریشه عدم موفقیت ( را با توجه به تبلیغات فعل حاکم بر جهان ) را در ناکارآمدی نظام اسلامی‌خواهند داشت. ضمناً کلید واژه های این بحث شامل :

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مروری بر تئوریهای مدیریت تحقیق الکترونیک و ابزار نوری پروژه اصول کار و قرارداد سیستم حقوق دستمزد و بررسی شركت فرش آزادگان پروژه کامل قطار های شهری مقاله بررسی علت قرمز بودن رنگ خون برای بیشتر جانداران