👈 فروشگاه فایل 👉

ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری

دانلود پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری

ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری

در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات تحقیق

فصل دوم مبانی نظری وادبیات تحقیق

فصل سوم خلاصه ونتیجه گیری

 

بخشی از متن پایان نامه:

-1 مقدمه

اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستند که خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا بودن و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است که کمیته فنی استانداردهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد می کند. باسو  (1997) بیان می نماید که، محافظه کاری تایید پذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است، که منجر به کم نمایی سود و داراییها می شود. بنابراین اتخاذ سیاست محافظه کارانه با ارایه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سودآوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را کاهش می دهد و از طرف دیگر انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحد تجاری را کاهش می دهد. مدیریت با ارزیابی منافع و مخارج اتخاذ رویکرد محافظه کارانه یا جسورانه، به دنبال حداکثر سازی ثروت ذینفعان خود هستند. به نظر می رسد با افزایش فشارهای رقابتی سطح محافظه کاری نیز افزایش یابد، ولی در مواقع نیاز به منابع مالی سطح محافظه کاری کاهش یابد. بنابراین در راستای کمک به مدیران و ذینفعان واحدهای تجاری در این پژوهش به بررسی موضوعات زیر پرداخته می شود:

1. ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری چگونه است؟

2. ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری چگونه است؟

1-2 تشریح و بیان موضوع

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی بررسی می شود. محافظه کاری حسابداری را می توان به عنوان گرایش حسابداری به کارگیری درجه بالاتری از تائید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد تعریف کرد. تحقیقات اخیر باسو (2005) و بیور و رایان  (2005) محافظه کاری را به دو نوع مشروط و نامشروط تقسیم کردند. باسو (1997) بیان می نماید که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. او در سال 2005 بیان کرد که این تعریف بیانگر محافظه کاری مشروط است. محافظه کاری مزایای متفاوتی دارد که از مهمترین آنها، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی،کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینه های سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکاران و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های کوچک، و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را می توان نام برد. (واتس  2003، زیمرمن  1983، کردلر و شهریاری 1388، احمد و همکاران  2002، رایان  2006 و سازمان حسابرسی 1386) . اندیشمندان دیگری از جمله داروغ و استاغتون  (1990) داروغ  (1993) ایوانس و اسریدهار  (2002) و فلسام (2009) بیان می کنند، از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد. آنها اعتقاد دارند که شرکت های فعال در صنایع، جهت جلوگیری از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود، محافظه کاری درگزارش گری مالی را در پیش می گیرند.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدرسه هوشمند مقالةجنسیت و مهار اراده پایان نامه گرافیك - تصویرسازی بخشی از داستان سودابه و سیاوش شاهنامه فردوسی گزارش کارآموزی نهایی درب های اتوماتیک