👈 فروشگاه فایل 👉

استفاده از سایت های اجتماعی و افسردگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

استفاده از سایت های اجتماعی و افسردگی

دانلود پایان نامه استفاده از سایت های اجتماعی و افسردگی

استفاده از سایت های اجتماعی و افسردگی

دانلود پایان نامه

در 65 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه          3

1-2- بیان مسئله    4

1-3- اهداف پژوهش           6

1-4- سوالات پژوهش          6         

1-5- فرضیه های پژوهش    7

1-6- مفاهیم نظری             7

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- دوره جوانی   9

2-2- شبكه های اجتماعی     12

2-3-اینترنت و جوانان در ایران          36

2-6-شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در ایران         50

 

فصل سوم

روش  تحقیق

3ـ1ـ مقدمه           67

3-2- روش تحقیق  67

3-3- جامعه آماری 67

3-4- روش نمونه گیری       67

3-5- ابزار جمع آوری         67

3-6- پایائی پرسشنامه         68

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها        68

فصل  چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- آمار توصیفی 70

4-2- آمار استنباطی            83

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث           90

5-2- نتیجه گیری  91

منابع وماخذ          94

 

چكیده

استفاده از اینترنت امروزه نسبت به سایر رسانه ها از فراوانی بیشتری برخوردار گردیده است كما اینكه رسانه های قبلی نیز در موقع ظهور خود ، مشكلاتی را برای جوامع ایجاد نمودند اما بحث اینترنت به جهت تنوع و استفاده از مكانیسم های تصویری و صوتی ، توانسته اخبار واطلاعات را بدون فوت ارائه نموده و در بسیاری از مواقع با دخالت دادن تحلیل های شخصی ، مسیر وهدف خبررسانی را نیز تحت الشعاع قراردهد. ضمن آنكه قریب به اتفاق موسسان سایت های اجتماعی در كشورهای اروپایی و یا با فرهنگ غربی رشد یافته و خوراك فكری جوامع شرق و آفریقا را با معیارها و ارزشهای جامعه خود تغذیه می نمایند و این تفاوت بین فرهنگ ها و ارزش ها ، موجب گردیده كه جوانان به جهت عدم تجربه و پویایی و سرشار بودن از انرژی ،‌نسبت به ارزش های خود بی توجه و رغبت بیشتری به استفاده از سایتهای مذكور داشته باشند. تحقیق حاضر كه از روش توصیفی پیمایشی اجرا گردیده است با طرح  فرضیه هایی قصد بررسی میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اردبیل را نسبت به استفاده از شبكه های اجتماعی اینترتی داشته است كه با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته به این نتیجه دست یافت كه دانشجویان دختر و پسر به صورت فراوان از این سایتهای اجتماعی استفاده می نمایند ودراین میان دختران با رتبه میانگین 07/62 بیشتر از پسران از سایت های اجتماعی استفاده می نمایند . در سایر فرضیه ها نیز اثرات و تبعات استفاده غیر اصولی از سایت اجتماعی از سوی دانشجویان پسر ودختر مورد اثبات واقع گردیده است.

کلید واژه : سایت های اجتماعی – اینترنت- جوانی 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

اینترنت رسانه‌ای جدید با ماهیتی متفاوت از رسانه‌های پیش از خود است و در عین‌ حال تقریبا همهء آن رسانه‌ها را در خود دارد.اینترنت با خود تغییرات اجتماعی به همراه‌ می‌آورد و این تغییرات بیش از همه در میان جوانان که بیشترین تعداد کاربران اینترنت را تشکیل می‌دهند،رخ می‌دهد.اینترنت در فاصلهء سال‌های 1380 تا 1385 در ایران رشدی‌ حدود 2500 درصد داشته است.این وضعیت امکان ایجاد یک نسل را در ایران مطرح‌ می‌کند،نسلی که در سال‌های نوجوانی با تکنولوژی‌های نوین ارتباطی آشنا شده و در حال‌ حاضر به سمت سنین میانسالی حرکت می‌کند.

از طرفی دیگر جوانان ایرانی از قابلیت‌های ارتباطی اینترنت به طرز مؤثری بهره‌ گرفته‌اند.گروه‌های اجتماعی مختلف بنا به ویژگی‌های خاص جامعهء ایران،اینترنت را مکان‌ خوبی برای خودابرازی و ایجاد ارتباط یافته‌اند.زنان ایرانی برای دستیابی به اهداف‌ اجتماعی و گروهی خود پابه‌پای مردان و گاهی پیش از آن‌ها از امکانات اینترنت استفاده‌ کرده‌اند.اینترنت در ایران امکان نوع خاصی از هنجارشکنی را پدید آورده که امکان برخورد با آن به روش‌های سنتی وجود ندارد.اینترنت در سال‌های اخیر به عنوان رسانه‌ای برای‌ تأثیرگذاری مذهبی و ترویج مذهب در میان جوانان ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس تغییر و تحولات چند سال اخیر در فضای سایبری و اضافه شدن سایت های اجتماعی و از سویی دیگر جذابیت این سایت ها توانسته قشری از جوانان ایرانی را به سمت و سوی خود جذب نموده و در پاره ای از مواقع در سبک زندگی و تفکر جوانان اثرگذار باشد. از آنجایی که قریب به اتفاق جامعه ایران اسلامی را جوانان تشکیل می دهد لزوم بررسی پدیده هایی که می تواند در جوانان اثرگذار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آبهای سطحی و زیرزمینی بوشهر و کنترل آنها پاورپوینت مراقبت حرفه ای طرح توجیهی پودر لاستیک پایان نامه فسخ نکاح تحقیق آبیاری قطره ای نهایی