👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق انواع و نظریه های دولت و حکومت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق انواع و نظریه های دولت و حکومت

تحقیق انواع و نظریه های دولت و حکومت

برخی از مطالب:

تعریف دولت

اهمیت دولت :

نظریه اسلام

الف – ضرورت وجود دولت:

ب – اختیارات گسترده :

ج – اهمیت فرد :

د – محدود کردن فعالیتها و اختیارات دولت :

ه – مراقبت و کنترل دولت :

1 - نظریه آدام اسمیت :

2 - نظریه جان لاک :

3 – نظریه هولتزیزوف:‌

ارکان دولت:

زیربنای دولت :

انواع حکومت :‌

دموکراسی

مفهوم دموکراسی:

ارکان دموکراسی :

اشکال دموکراسی :

ویژگی های نظام پارلمانی :

انتقادها

نظام آریستوکراسی

حقیقت حکومت و منابع آن در اسلام

منابع حکومتی در اسلام :

طبیعت حکم و قانون در اسلام

خلافت اسلامی

ضرورت خلافت

ضرورت وجود رهبر

امتیازهای بین المللی رهبر

وظیفه فرمانبرداری

مدت حاکمیت حاکم در اسلام

تشکیلات حکومت اسلامی

وظایف کارمندان

رسیدگی به نیازهای کارمندان:

مقامهای دولتی

و...

---------------

– ضرورت وجود دولت:

    اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

    پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

...

👇محصولات تصادفی👇

عوامل مؤثر در انتخاب رنگ مبانی نظری و پیشینه پژوهش محیط یادگیری پروژه مالی تولید مخزن cng پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز پروژه بررسی تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی