👈 فروشگاه فایل 👉

استانداردهای آموزشی كارگاه های چوب صنایع دستی

ارتباط با ما

... دانلود ...

استانداردهای آموزشی كارگاه های چوب صنایع دستی

چوب یكی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح بوده است انسان نخستین طریقه شكل دادن به چوب را برای ساخت و تهیه ابزار مختلف فرا گرفت ابزار و وسایل چوبی نخستین و حتی ساختمان ها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ، نشانگر اهمیت چنان ماده ای است كه قبل از فلز و همزمان با سنگ در اختیار بشر درآمده و از آن در راه‌های مختلفی مثل تهیه ابزار و مایحتاج زندگی، سلاح، سا

استانداردهای آموزشی كارگاه های چوب صنایع دستی

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی فنی در رشته صنایع دستی

مقدمه:

پرداختن به موضوع كارگاه های چوب برای دانشجویان رشته صنایع دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لیكن با توجه به اهمیت زیاد آن تاكنون مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بیشتری به این امر مهم ملزوم داشته كه اهم توجه به فضاهای لازم و استانداردها می باشد با این اوصاف، این دلایل باعث شدند تا نگارنده، با بررسی استانداردهای موجود در كارگاه ها، كارگاهی با فضای ایده آل را معرفی نماید.

در پایان از تمام عزیزانی كه در گردآوری مطالب رساله، همچنین كارهای عملی از هیچ تلاش و كوششی دریغ نكردند، سپاسگزاری می نمایم.

«فهرست مطالب»

عنوان

صفحه

مقدمه

1

فصل اول: شناخت ملزومات كارگاه

2

    1. شناخت چوب

3

    2. شناخت ابزار

5

    3. شناخت مواد

16

فصل دوم: شناخت رشته های آموزشی و میزان فضای لازم

18

    1. معرق

19

        الف) شناخت

19

        ب) ابزار و مواد

19

        ج) فضای لازم

19

    2.  منبت

21

        الف) شناخت

21

        ب) ابزار و مواد

21

        ج) فضای لازم

21

    3. مشبك

23

        الف) شناخت

23

        ب) ابزار و مواد

23

        ج) فضای لازم

23

فصل سوم: ویژگی های كارگاه

24

    1. مشخصات كارگاه

25

        الف) وسعت كارگاه

25

        ب) روشنایی و تهویه

26

        ج) تأسیسات كارگاهی

28

        د) طراحی فضای ساختمانی كارگاه

30

    2. بررسی ضوابط و استانداردهای اجزاء كارگاه

31

        الف) توضیحات

31

        ب) مراحل تهیه سرانه فضاها

32

        ج) احكام فضایابی

35

فصل چهارم: ارائه طرح

36

    1. ارائه آلترناتیو و بررسی محاسن و معایب

37

    2. ارائه طرح بهینه و بررسی محاسن

57

نتیجه گیری

60

فهرست منابع و مأخذ متن

62

فهرست منابع تصاویر

64

گزارش كار عملی

65

فهرست منابع تصاویر كارعملی

72

 

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز پاورپوینت ساختار سازمانی حافظه داخلی تلفن کارآموزی کارخانه کشت وصنعت گلستان پایان نامه برون‌سپاری