👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق عوامل اجتماعی سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی مقیم فارس

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق عوامل اجتماعی سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی مقیم فارس

دانلود تحقیق جنگ شناسی یا پولمولوژی (بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی مقیم شهر های شیراز، فسا و کازورن در استان فارس)

مقدمه و کلیات

جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ یعنی شناخت تأثیر جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثیر جامعه بر جنگ متفاوت است. همچنین باید آن را از علم جنگ به مفهومی که در مراکز نظامی تعلیم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربیت می کنند.

پولمولوژی، ترکیبی از واژه های یونانی polemos به معنای جنگ و logos به معنای بررسی و شناسایی است و در شکل کلی می توان ان را علم جنگ نامید. پولمولوژی به مطالعه شکل ها، علت ها، نتیجه ها و عملکردهای جنگ به عنوان یک پدیده اجتماعی می پردازد.

جنگ، بی تردید، شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی است. اگر بنا به گفته دورکیم جامعه شناسی بیان تاریخ به صورتی دیگر باشد، می توان گفت که جنگ آفریننده تاریخ است. در واقع، تاریخ صرفاً با توصیف کردن کشمکش های مسلحانه آغاز شده است و بعید می نماید زمانی برسد که این پدیده کاملاً از بین برود، زیرا جنگ ها مشخص ترین مبادی تاریخ، و در عین حال، مرزهایی هستند که مراحل مهم حوادث را از یکدیگر متمایز می کنند. تقریباً نمامی تمدن های معروف بر اثر جنگ از بین رفته اند. همه تمدن های جدید نیز با رخ دادن جنگ پا به عرصه وجود نهاده اند.

علل اجتماعی سازگاری مهاجران جنگی خوزستان در فارس

فهرست مطلب

فصل اول

مقدمه و کلیات

کلیات و مقررات

جنگ ایران و عراق

نقاط مورد تهاجم عراق

طرح مسئله

اهمیت و ضرورت مطالعه

فصل دوم

بررسی مطالعات انجام شده

الف-مطالعات انجام شده در خارج از کشور

2-مطالعات مربوط به نقش اجتماعات قومی در سازگاری مهاجران

چهار چوب نظری تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

نمونه مورد مطالعه

نحوه جمع آوری اطلاعات

واحد مطالعه

سطح تحلیل

آزمونهای آماری

تعریف متغیر ها و مفاهیم بنیادی( عملیاتی)

روش تعیین اعتبار و پایایی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

محاسبه نمرات سازگاری

تحلیل رگرسیون

محاسبۀ تکنیک تحلیل رگرسیون چند متغیری

متغیر های موجود در معادله

تحلیل رگرسیون به روش پس رونده

آنالیز واریانس:

متغیر های موجود در معادله

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

الف- هدف و اهمیت تحقیق

جداول تقاطعی

تحلیل رگرسیون مرکب

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی

کتابنامه

منابع فارسی

===================

سازگاری مهاجران در مقصد

این بررسی بیشتر جنبه کاربردی دارد. بدین معنا که هدف اصلی تحقیق، بررسی علمی و روش مند مسئله سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی مقیم استان فارس و ارائه راه کارهای اجرایی از یکسو، و پیشنهادات پژوهشی به مسئولان اجرایی و پژوهشگران مسائل اجتماعی، از سوی دیگر به منظور تسهیل فرایند سازگاری مهاجران در مقصد است. البته، تحقق سازگاری به معنای نابودی کامل هویت قومی و فرهنگی مهاجران نیست؛ بلکه تقویت وفاق اجتماعی و اشتراکات فرهنگی به همراه حفظ هویت قومی و فرهنگی مهاجران باید مد نظر باشد. با توجه به نتایج مطالعه انجام شده در سال 1367 برروی مهاجران جنگی خوزستان مقیم شیراز می توان گفت با وجود خاتمه جنگ ایران و عراق و بازگشت بسیاری از مهاجران خوزستانی به محل سکونت قبل از جنگ خود، بخش قابل توجهی از آنان در مقصد باقی مانده اند و علی رغم سکونت دایم در استان فارس، هنوز در فرایند سازگاری و جذب با محیط آنجا با مشکلات متعددی رو به رو هستند. ...

...

سازگاری اقتصادی و اجتماعی مهاجران در مقصد

اشتاین در تحقیقی تحت عنوان سازگاری شغلی مهاجران جنگی ویتنامی در امریکا که در میان 125000 ویتنامی وارد شده به امریکا تا سال 1975 انجام داد، به این نتایج رسید: مهاجران جنگی ویتنامی سرانجام به سازگاری شغلی با بازار کار ایالات متحده رسیدند. فقط تعداد اندکی از آنان به دلیل عدم مهاجرت و تخصص کافی، شاغل نبودن و ناکافی بودن درآمد، نتوانسته اند فرایند همانندگردی را طی کنند.

علاوه بر آن، وی نتیجه گیری می کند که مهمترین عاملی که به مهاجران جنگی ویتنامی ساکن امریکا فشار مضاعفی وارد می سازد تا پس از ورود به جامعه مقصد، به دنبال احراز شغل قبلی خود در مبدأ باشند، عبارت از سن و اندازه خانوار آنان به هنگام ورود به جامعه مقصد است. اشتاین معتقد است افراد کهنسال مهاجر ویتنامی علاوه بر مشکل سن و اندازه خانوار، با سه مشکل دیگر نیز مواجه اند:

1-فرهنگ پذیری مجدد و ترک سوابق و میراث ملی به طور مسلم برای آنان دردناک تر است.

2-صعود از نردبان شغلی، برای این قبیل افراد نسبت به جوان ترها با مشکلات و موانع اساسی تری روبه رو است.

3-علاوه بر این، سن مانع عمده تر و برجسته تری در بازار کار برای بومی ها است. در این باره مهاجران جنگی کهنسال ویتنامی، با مشکلات و مصایب بیشتری در قیاس با بومی ها مواجه اند. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی علم مقاومت مصالح مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیز هوش پرسشنامه میزان حمایت مربی از استقلال بازیکن مقاله سیالات هیدرولیک گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان