👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه جمعیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه جمعیت

پایان نامه جمعیت

پایان نامه  جمعیت 

فهرست مطالب

 

 

چكیده تحقیق :

بالا بودن جمعیت جوان كشور این واقعیت مهم  را  گوشزد می كند كه برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور كلی همه مسئولان كشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمركز سازند روشن است كه اگر حركات تفكرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممكن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان كه گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به كمك و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای كاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .

 

 

 

عنوان                                                                  صفحه

چكیده تحقیق                                                                                                    1

 

فصل یكم

مقدمه                                                                                                                 2

بیان مساله پژوهش                                                                                           2

اهمیت و ضرورت مساله                                                                                   3

ا هدف ویژه پژوهش                                                                                          4

سوالات یا فرضیه                                                                                              5

فرضیه                                                                                                               5

تعریف متغیرها                                                                                                 6  

تعریف عملیاتی                                                                                                 9

 

فصل دوم

جامعه آماری                                                                                                      9

نمونه تحقیق                                                                                                    10

نوع تحقیق                                                                                                       10

روش نمونه گیری                                                                                           10

ابزار اندازه گیری                                                                                             10

طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل                                                             11 

  

فصل سوم

یافته های پژوهشی                                                                                         11

مقدمه                                                                                                               12

جامعه آماری معلمین مشهد                                                                             12

جدول سوالات پرسشنامه                                                                                13

جدول آماری یك                                                                                               15

جدول آماری دوم                                                                                              16

جدول آماری سوم                                                                                            18

جدول آماری چهارم                                                                                          19

جدول آماری پنجم                                                                                            20

جدول آماری ششم                                                                                           21

جدول آماری هفتم                                                                                            21

جدول آماری هشتم                                                                                           22                                                                     

جدول آماری نهم                                                                                              23

جدول آماری دهم                                                                                             24

جدول آماری یازدهم                                                                                        25

جدول آماری دوازدهم                                                                                      26

جدول آماری سیزدهم                                                                                      27

جدول آماری چهاردهم                                                                                     28

جدول آماری پانزدهم                                                                                      29

جدول آماری شانزدهم                                                                                    30

جدول آماری هفدهم                                                                                        31

جدول آماری هیجدهم                                                                                     32

جدول آماری نوزدهم                                                                                      33

جدول آماری بیستم                                                                                        34

 

فصل چهارم

بیان مسئله پژوهش                                                                                       35

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                   39

محدودیت پژوهش                                                                                          39

پیشنهاد و كاربردهای پژوهشی                                                                     40

خلاصه یافته پژوهش

 در این تحقیق نتایج كل یك پرسشنامه 20 سوالی نظر خواهی از معلمین راجع به پرخاشگری كودكان مورد بررسی قرار گرفت .

یافته های حاصل نشان دادند كه اظهار نظر معلمین تحت تاثیر برداشتهای كلی آنان از دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گرفت برای توجیه یافته های این پژوهش می توان به بیان دونكته استناد كرد پژوهشهای انجام شده به وسیله روانشناسان در چند دهه اخیر به وضوح نشان داده اند كه صفات شخصیتی و ویژگیهای كلی محیطی ادراكها و قضاوتهای افراد را تحت تاثیر قرار می دهند . دلیلی وجود ندارد كه انتظار داشته باشیم معلمین در ارزشیابی از دانش آموزان از این نوع تاثیرها مصون بمانند .

دانش آموزان با شرایط و انتظارهای مختلفی به تحصیل می پردازند هر چند            می توان فرض كرد كه كسب دانش و مهارتهایی كه به آنان آموزش داده می شود یكی از انگیزه های بنیادی آنان را تشكیل می دهند نباید فراموش كرد كه همه به یك نسبت از این انگیزه برخوردار شوند نظر  تعدادی از معلمین اینست كه می توان پرخاشگری كودكان را از طریق رفتار خوب كم كرد اما نظر  تعدادی دیگر از معلمین نظر اینست كه عامل  پرخاشگری نامعلوم و نامشخص است .

از این رو نمی توان انتظار داشت كه همه معلمین تمام فعالیتهای آموزشی خود را كه صرف دانش آموزان می كنند از طریق پركردن پرسشنامه پژوهشی تكمیل كنند .

در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواده سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همكلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است .

بیشتر مطالعاتی كه تا كنون انجام شده مربوط به عوامل  ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد ما از طریق دادن پرسشنامه پژوهشی به معلیمن و پر كردن آن به این نتیجه رسیدیم بفهیم كه فرزندان ما تا چه حد پرخاشگر هستند و علت پرخاشگری آنها چیست و چگونه بتوانیم پرخاشگری آنها را كاهش دهیم .

و همچنین  به این نتیجه رسیده ایم كه اكثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هایی هستند كه بسیار پرخاشگرند و هم چنین تشویق ، تنبیه شدید حمایت از فرزندان در هنگام نزاع با همسالان در پرخاشگری او بسیار موثر است  همچنین عوامل دیگری در این مورد شرط هستند از جمله وضعیت اقتصادی وضعیت فرهنگی آشنایی والدین با مسائل تربیتی و غیره هستند .

 

👇محصولات تصادفی👇

708 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد ( روستا-ونوس-ابراهیمی ) مقاله مسائل پیرامون ازدواج کاراموزی رنگ و تركیبها در گرافیک طرح کارآفرینی تولید ترشی خیارشور و مربا شناسایی شاخص‌های كمی وفاداری مشتریان زن بانك كشاورزی استان اردبیل و ارایه الگویی برای سنجش آن