👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

پایان نامه خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

پایان نامه  خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

پیشگفتار                                                                                                   1

1- اهداف                                                                                                 2

2- پیشینه ی تحقیق                                                                                     4    

3- روش تحقیق                                                                                          6    

3- ارتباط بین ساختار خانواده بر ابراز محبت و پیامدهای رفتاری جوانان و نوجوانان            7

3-1 وضعیت اقتصادی:                                                                                 8

3-2 اجتماعی سازی:                                                                                    9    

3-3 استرس                                                                                            10

3-4 رفاه روانشناختی مادری:                                                                          11

4- مقایسه ی میزان مهرورزی در بین خانواده های دارای فرزند خوانده، دو والدی تنی، مادر تنها، پدر خوانده و مادر خوانده  12

4-1 بد نام سازی به عنوان یك فاكتور كلیدی:                                                      14

4-2 اجتماعی سازی توسط دو والد به صورت بهینه:                                               15

4-3 تحقیق طلاق و والدین ناتنی: تقدم روابط تنی:                                                16

4-4 تاثیر فرایند های خانواده:                                                                        17

4-5 اهمت ساختار خانواده در پیش بینی رفاه روانی، مهرورزی و كیفیت روابط اعضای خانواده: 18

5- مهرورزی در سیره امام موسی کاظم(ع)                                                          21

6- موانع مهرورزی                                                                                    34

7-نتیجه گیری                                                                                           35    

منابع                                                                                                     39

 

 

پیشگفتار

مهر و محبت یكی از برترین و باارزش ترین گوهرهای وجودی انسان بوده و مهروزی اساس شكل گیری و انسجام جوامع انسانی را تشكیل می دهد. در سایه ی مهر و محبت انسان ها روابط سالم با یك دیگر برقرار كرده و امكان پیشرفت جامعه ی خود را فراهم می آورند. بدون شك وجود مهر و محبت در یك جامعه اطمینان و اعتماد افراد به یك دیگر را افزایش داده و با كاهش تنشها و مشكلات ناشی از آن، تمام توان انسان صرف نیكوكاری و پرداختن به همنوعان خواهد شد.

وجود مهر و محبت و مهرورزی در یك خانواده از مهمترین ویژگی های یك خانواده ی موفق و سالم می باشد. برقراری روابط محبت آمیز بین والدین و همچنین بین والدین و فرزندان و بین فرزندان با یكدیگر  می تواند اطمیانی برای پیشرفت كودكان باشد. چرا كه كودكان در سایه ی مهر و محبت می توانند جدای از استرس ها وتنشها و نگرانی ها به فعالیت پرداخته و استعداد های خود را شكوفه كنند. با توجه به اهم مهروزی و نقش خانواده در ابراز مهر و محبت ، این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته است.

دیدگاه چهارم اهمیت فرایند های خانواده در همه ساختار های خانواده را بیان می كند و بیان می كند كه ساختار خانواده در پیش بینی رفاه و كیفیت روابط و میزان مهرورزی و كیفیت روابط نسبتاً غیر مهم است. در واقع پدر ها از ساختار های متفاوت خانواده در گزارش های خود در مورد رفاه خود ، رفاه بچه ها ، پایه ی تحصیلی بچه ها، روابط خانوادگی، دوستی بچه ها، میزان محبت به بچه ها و برعكس، تفاوتی را بیان نمی كنند. همچنین تفاوت های ساختار خانواده در رفاه مادر و گزارش های مادر از رفاه بچه ها بعد از كنترل متغییر های فرایند خانواده مهم نمی باشد.

            به طور خلاصه بیشترین حمایت برای دیدگاهی است كه پیشنهاد می كند فرایند هایی كه در همه ی انواع خانواده رخ می دهند مهمتر از ساختار های خانواده در پیش بینی رفاه، مهر و محبت و پیامد های روابط می باشند. این موضوع بویژه برای گزارش های پدران و فرزندان صحیح می باشد.

            الگوی یافته ها بر اساس گزارشات مادران بسیار پیچیده بود ولی بعد از كنترل برای عدم توافق بین همسران و بین مادران و بچه ها تفاوت های ساختار خانواده در رفاه مهم نبود. علاوه بر تهیه ی اطلاعات درباره ی زندگی بچه ها ، مطالعات انجام شده اطلاعات مهمی با بیان رفاه والدین و روابط آنها ایجاد می نماید. وارد نمودن رفاه والدین تصویر كامل تری از چگونگی انواع مختلف خانواده می دهد. بعلاوه مطالعه ی اولیه ی خانواده های فرزند خوانده بر پایه ی جمعیت های كلینیكی و گروه های تیپیك كنترل و یا كنترل های ضعیف، اندازه های كوچك نمونه، و تعداد محدود معیارهای پیامد با قابلیت اعتماد قابل سوال و اعتبار، مطالعات نتایج روش شناختی این كار اولیه را نشان می دهد. محدودیت هایی نیز مثل عدم وجود اطلاعات در مورد شرایط پیش بینی كننده ی فرزند خواندگی. بخاطر اینكه بچه ها ی با نیاز های ویژه ممكن است مشكلات نموی و رفتاری به خانواده های خود بیاورند و درنتیجه این بچه ها ممكن است پیامد های بدنی به دنبال فرزند خواندگی داشته باشند، بنابراین یك جهت كلیدی برای  تحقیقات آینده بررسی ارتباط های بین فرایند های خانواده ، كیفیت روابط ، رفاه درون و میان ساختارهای خانواده خواهد بود. یافته های تحقیقاتی پیشنهاد می كند كه فرزند خواندگی ، طلاق و ازدواج مجدد لزوماً با مشكلات تنظیمی كه در منابع كلینیكی گزارش شده مرتبط نمی باشد.

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مواد مخدر و اثرات آن بر بدن جذب نور در تاریكی با الگو از چشم گربه گزارش کارآموزی در معدن نخلک پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری