👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان

پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان

پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان

 

- مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم، صنعت راه آهن در اكثر نقاط دنیا با بی اقبالی روبرو شد. از دلایل عمده عدم رشد این صنعت در سالهای اولیه پس از جنگ رشد سریع صنایع اتومبیل سازی بود. در ایران نیز صنعت نوپای راه آهن پس از شهریور 1320 با آهنگ رشد بسیار كندی مواجه شد. هر چند در دهه 1960 و پس از آن

راه آهن در كشورهای صنعتی با رشد تكنیك، تقاضا و قابلیت رقابت با گونه های دیگر حمل و نقلی روبرو گردید و توانست با تغییر در شكل اداره، بهره برداری و به گونه ای فعال و كارآ در امر جابجائی كالا و مسافر ایفاء نماید. اما معهذا در ایران این رشد بسیار بطئی بود. برای مثال در سالهای بین 1350 تا 1357 علیرغم شرایط خوب اقتصادی تنها 60 كیلومتر بر طول راه راه آهن ایران افزوده شده و این در حالی بود كه برتری قطار در حمل كالا در مسافتهای طولانی و گستردگی كشور ما توجیه مناسبی برای رشد این صنعت می باشد.

در برنامه پنج ساله اول جمهوری اسلامی رشد سالانه 3/12% در حمل بار و 8% در جابجایی مسافر مدنظر بوده است اما در اولین سال برنامه (سال 1368)، كاهش حمل بار به میزان 4% و افزایش حمل مسافر به میزان 5% را شاهد بوده ایم. بدیهی است نیل به اهداف دو برنامه تغییر و تحول در سیستم های فنی و اداری و به كارگیری تكنولوژی جدید را می طلبد.

حقیقت آن است كه سیستم فعلی خط آهن سیستمی فعال (به نسبت توان بالقواه آن) می باشد. بیش از 85 درصد از سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل متعلق به حمل و نقل جاده ای است و از طرف دیگر در حمل و نقل جاده ای نسبت سرمایه به محصول در مقایسه با كل اقتصاد و بخشهای دیگر پایین تر است كه این امر نشاندهنده سرعت بازگشت سرمایه در حمل و نقل جاده ای می باشد. تغییر دیگر این مسئله عملكرد ضعیف راه آهن است.

این ضعف علاوه بر آن كه راه آهن را متكی به حمایتهای پیاپی دولت در جهت بقای خویش نموده مجموعه حمل و نقل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. زیرا در پیوست شماره یك لایحه برنامه پنج ساله اول آمده است كه:

² سیستم متناسب حمل و نقل از جمله عوامل فیزیكی عمده توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی است و از نظر ایجاد اشتغال نیز از بخشهای مهم اقتصادی تلقی می شود. در چهل سال اخیر حمل و نقل از توسعه كافی برخوردار نبوده و سهم ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص ملی از سطح نازل 6 درصد تجاوز نكرده است (این نسبت در كشورهای كم توسعه یافته 5 درصد و در كشورهای پیشرفته ترین بین 12 تا 18 درصد است)².

تمامی مسایل بالا تنها یك روی سكه است و بیانگر آن است كه عدم توجه به این ساختار فرسوده باعث عدم امكان رقابت این صنعت با سایر گونه های حمل و نقل می گردد هم از اینرو است كه افزایش كارایی شبكه راه آهن و گسترش آن به منظور افزایش سهم آن در حمل و نقل كالا و مسافر از طریق نو كردن شبكه، دو خطه كردن مسیرهای پر تردد، توسعه شبكه و اصلاحات موضعی با تأكید بر استفاده از راه آهن برقی جزو اهداف استراتژیك برنامه بوده است.

اما روی دیگر سكه آن است كه رشد سریع جمعیت از طرفی و رشد اقتصادی از طرف دیگر افزایش تقاضای جابجایی مسافر و كالا را  در پی دارد و عدم توجه به وسایل حمل و نقل انبوه و عمومی مسافر و كالا باعث ایجاد مشكلات عدیده ای در آینده نزدیك خواهد شد. مشكلاتی كه هم اكنون در حمل كالا از مبادی ورودی كشور و نیز در جابجایی مسافر در بعضی از كریدورها مشاهده می شود.

فراهم نمودن امكانات مناسب جهت حمل و نقل كار و مسافر یكی از عمده ترین اهداف توسعه ملی بلكه از اصلی ترین پیش نیازهای تحقق امر توسعه است. تأكید بر بكارگیری وسایل حمل و نقل انبوه و عمومی مسافر از موارد ذكر شده در این اهداف است. واضح است كه حمل و نقل ² انبوه و عمومی مسافر و كالا² و

² گسترش شبكه و تجهیزات حمل و نقل زمینی سریع مسافر² جز با راه آهن سریع السیر امكان پذیر نیست.

بررسی همه جانبه تغییر در ساختار راه آهن از عهده این سطور خارج است اما آنچه با بضاعت موجود به نظر ممكن آمد بررسی امكان استفاده از تكنولوژی برتر در جهت ارتقاء سطح سرویس دهی قطارها در یك مسیر است. در دهه های اخیر خطوط آهن در دنیا مرتباً در جهت تقلیل هزینه های نگهداری مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند و تغییراتی در مهندسی خط (ریلها، پابندهای الاستیك تراورسها و بالاست) به جهت امكان كاربرد این خطوط در قطارهای سریع انجام شده است. از طرفی آنچنان كه در فصول بعد خواهد آمد افزایش سرعت قطار به گونه ای كه اولاً بتواند با سایر گونه های حمل و نقل رقابت نماید و ثانیاً كارایی اقتصادی نیز داشته باشد ما را به سمت استفاده از قطارهای برقی سوق می دهد.

اما استفاده از قطارهای سریع (ولاجرم استفاده از قطارهای الكتریكی) نیاز به سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاری توجیه اقتصادی آنرا در مقایسه با گونه های دیگر حمل و نقل (قطارهای دیزل، حمل و نقل جاده ای و هوایی) می طلبید.

یكی از خطراتی كه همواره پروژه هایی از این دست را تهدید می كند نگرش محدودی است كه ارزیابی مزایا و هزینه ها را نه در سطح كشوری بلكه در سطح یك سازمان و یا وزارتخانه بخصوص و صرفاً از جهت سود و زیان و عملكرد مالی آن موسسه در نظر می گیرد. در این خصوص در بررسی استراتژی راه آهن در كشورهای در حال توسعه تصریح شده است كه: ² اعمال معیارهای مالی در رابطه با انتخاب و برآورد پروژه ها امری است طبیعی زیرا كه مدیریت ها در رابطه با تأثیر پروژه ها بر جریان نقدی بودجه هایشان در كوتاه مدت و دراز مدت و حساب سود و زیان و ترازنامه های سالانه ذینفع و حساس هستند چرا كه عملكرد مدیریت ها از این طریق قضاوت می شود. مع الوصف ارزیابی مالی صرف در مورد طرحهای راه آهن كافی نبوده و این طرحها باید در رابطه با ارزش اقتصادی منافع و هزینه هایی كه در مقایسه با سایر گزینه های بلافصل دیگر تولید می كنند بررسی شود. ²

در یك بررسی دقیق اقتصادی حتماً باید گزینه های موازی بررسی و مقایسه شوند. عدم بررسی

گزینه های موازی و صرفاً مقایسه قطارهای دیزل با قطارهای برقی نه یك بررسی اقتصادی كه حداكثر یك نوع بهینه یابی است. بعلاوه مزایا و هزینه های مربوط به مقایسه اقتصادی طرحهای حمل و نقل محدود به دفاتر سود و زیان مؤسسات ذیربط نبوده و از آن فراتر می رود. بعنوان مثال صرفه جویی در وقت مصرف كننده كاهش مسایل ناشی از آلودگی صدا و آلودگی هوا به خصوص در نواحی شهری و در تونلها، كنترل سوانح را نیز شامل

می شود.        

در این رساله ابتدا وضعیت حمل و نقل سریع در جهان ارائه شده و سپس به مطالعه مهندسی خط جهت استفاده در قطارهای برقی سریع و نیز بررسی لكوموتیوهای مختلف پرداخته می شود و تحولات اخیر در این زمینه بیان می گردد سپس كاربرد قطارهای سریع در یك مسیر خاص بررسی می گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه

1- مقدمه

1ـ1ـ تاریخچه قطارهای سریع السیر                                                                           1

1-1-1- تاریخچه مطالعات قطارهای سریع السیر در ایران

1ـ2ـ تاثیرات غیرمستقیم و تاثیرات فرهنگی- اجتماعی قطارهای سریع السیر                              2

فصل دوم: سرعت در راه آهن و راه‌آهن سریع السیر

2ـ1ـ سرعت در راه آهن                                                                                       3

2ـ2ـ سرعت بازرگانی                                                                                          4

2ـ3ـ قطار سریع السیر                                                                                          6

2ـ3ـ1ـ فواید راه آهن سریع السیر                                                                                   6

2ـ3ـ2ـ چگونه این فواید بدست می‌آیند؟                                                                               6

2ـ3ـ3ـ تاثیرات افزایش خدمات راه‌آهنی (تاثیرات مثبت قطارهای سریع السیر)                                         7

2ـ3ـ4ـ مقایسه كوتاه با هوا و جاده                                                                                   8

2ـ4ـ معرفی برخی ازعوامل و شاخص‌های تصمیم‌گیری درارزیابی پروژه‌های راه آهن سریع السیر       9

2ـ4ـ1ـ پراكندگی جمعیت و تولید ناخالص ملی                                                                       9

2ـ4ـ2ـ افزایش سرعت، كاهش زمان سفر،افزایش ظرفیت ترافیكی                                                      9

2ـ4ـ3ـ مصرف انرژی                                                                                               11

2ـ4ـ4ـ تامین منابع مالی                                                                                             11

2ـ5ـ واژه‌ها و مفاهیم كلیدی در موضوع سرعت قطارهای مسافری                                         12

2ـ5ـ1ـ ركورد سرعت                                                                                               13

2ـ5ـ2ـ حد نهایی سرعت عملیاتی                                                                                      13

2ـ5ـ3ـ ركورد سرعت در شرایط واقعی                                                                                 13

2ـ5ـ4ـ ركوردهای سرعت قطارهای مسافری چگونه بجا گذاشته می‌شوند؟                                              15

2ـ6ـ مقایسه وضعیت قطارهای سریع در ایران و جهان                                                         15

2ـ6ـ1ـ بررسی گذشته راه آهن ایران از دیدگاه تكنولوژی كاربردی جهت نیل به سرعتهای روز                              15

2ـ6ـ2ـ بررسی تكنولوژی و سرعت عملیاتی در ایران                                                                                  17

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

2ـ6ـ3ـ بررسی وضعیت سرعتها در ایران و جهان                                                                      26

2ـ6ـ4ـ ركوردهای سرعت رسمی و عملیاتی درایران                                                                   28

2ـ6ـ5ـ سیر تحول تكنولوژی حمل و نقل ریلی جهان در ارتباط با سرعت                                                 29

2ـ6ـ6ـ خلاصه آمارهای مهم سریع السیر                                                                               29

فصل سوم: بررسی روسازی خطوط آهن برای كاربرد در قطارهای سریع

3-1- مقدمه                                                                                                       31

3-2- تراورسهای بتنی و دیگر تراورسهای مصنوعی                                                           31

3-2-1- تراورسهای بتنی                                                                                               31

3-2-2- تراورسهای دیگر                                                                                     31

3-3- طراحی های مدرن                                                                                                40

3-4- اتصالات                                                                                                 44

3-5- ریلهای پیوسته جوش شده (CWR)                                                                                                47

3-5-1- مزایا و معایب                                                                                                                    48

3-5-2- تئوری انبساط                                                                                            48

فصل چهارم: موانع موجود دردستیابی به سرعتهای بالا در راه آهن                             

4ـ1ـ پارامترهای كاهنده سرعت                                                                                52

4-1-1- مقاومت هوا                                                                                               52

4ـ1ـ2ـ عبور از تونلها                                                                                                53

4ـ1ـ3ـ علائم                                                                                                      54

4ـ2ـ فاصله ترمز                                                                                                         55

4ـ2ـ1ـ نیاز به توان كششی زیاد                                                                                       56

4ـ2ـ2ـ پایداری درمسیر مستقیم                                                                                       56

4ـ2ـ3ـ نیاز به طراحی ویژه خط                                                                                       59

4ـ3ـ اثرات زیست محیطی                                                                                           60

4ـ3ـ1ـ تصادفات                                                                                                    60

4ـ3ـ2ـ آسایش مسافرین                                                                                            61

4ـ3ـ3- عبور از سوزنها و تقاطع‌ها                                                                                   62

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

فصل پنجم: ضرورت برقی كردن خطوط راه‌آهن

5ـ1ـ مقدمه                                                                                                      63

5ـ2ـ انرژی، حمل ونقل و راه آهن                                                                                       64

5ـ2ـ1ـ اهمیت صرفه‌جویی درمصرف فراورده‌های نفتی                                                                  66

5ـ2ـ2ـ  برقی كردن راه آهن ومزایای آن ازنظر انرژی ومحیط زیست                                                     68

5ـ2ـ3ـ مزایای برقی كردن راه آهن از دیدگاه ترابری                                                                     68

5ـ3ـ اصول زیربنایی                                                                                            70

5ـ4ـ تاریخچه برقی كردن در راه آهن ملی ژاپن                                                              71

5ـ5ـ ضرورت برقی كردن راه آهن                                                                                       73

5ـ6ـ مقایسه سیستم‌های دیزل- الكتریك و برقی                                                             74

5ـ7ـ مزایای استفاده ازراه‌آهن برقی در سطح كلان اقتصادی                                                            81

5ـ8ـ مزایای استفاده ازراه‌آهن برقی در سطح خرد اقتصادی                                                 82

فصل ششم: آشنایی با سیستم Tilting و معرفی قطارهای سریع السیر دنیا

6ـ1ـ مقدمه                                                                                                      84

6ـ1ـ1ـ سیستم Tilting یا متعادل كننده واگن                                                                           85

6ـ1ـ2ـ مزایای سیستم Tilting                                                                                         86

6ـ1ـ3ـ انواع سیستم‌های موجود Tilting                                                                                86

6ـ1ـ4ـ مقایسه واگنهای معمولی و واگنهای مجهز به سیستم متعادل كننده واگن                                          87

6ـ1ـ5ـ  سیستم های متعادل كننده از نوع فعال                                                                         87

6ـ1ـ6ـ تجربه استفاده از سیستم Tilting در كشور پرتغال                                                               90

6ـ2ـ معرفی قطارهای سریع السیر دنیا                                                                         93

6ـ2ـ1ـ قطار TGV                                                                                                94

6ـ2ـ2ـ قطار AGV نسل جدید قطارهای TGV فرانسه                                                              96

6ـ2ـ2ـ1ـ ازبین بردن ارتعاشات                                                                                                   99

6ـ2ـ2ـ2ـ تصویر كلی قطار AGV                                                                                    100

6ـ2ـ3ـ  قطارهای ICE                                                                                             101

6ـ2ـ3ـ1ـ قطارهایICE2 ،ICE1                                                                                     101

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

6ـ2ـ3ـ2ـ قطارهای ICE3 نسل جدید قطارهای ICE                                                                    102

6ـ2ـ4ـ ترن‌ست سریع السیر اسپانیای    S-103                                                                       103

فصل هفتم: نیاز دنیا به استفاده از قطارهای سریع السیر و نگاهی به بزرگترین طرح‌های سریع السیر دنیا

7ـ1ـ مقدمه                                                                                                      104

7ـ1ـ1ـ راه آهن سریع السیر اروپا در قرن 21                                                                         106

7ـ1ـ2ـ نتایج بهره برداری از خطوط سریع اروپا                                                                        109

7ـ2ـ راه آهن سریع السیر اسپانیا(Renfe)                                                                    111

7ـ3ـ  نگاهی به بزرگترین پروژه ریلی سریع السیر انگلستان                                                113

7ـ4ـ راه آهن سریع السیر ایالت كالیفرنیا                                                                       115

7ـ4ـ1ـ بخش درون ناحیه‌ای كالیفرنیای جنوبی                                                                        115

7ـ4ـ1ـ1ـ اهداف و نیازهای پروژه                                                                                   117

7ـ4ـ1ـ2ـ  نیاز به قطار سریع السیر درایالت كالیفرنیا                                                                   118

7ـ5ـ راه آهن سریع السیر ایالت فلوریدا                                                                       121

7ـ5ـ1ـ دلایل عقب ماندگی آمریكا از قافله ی طرح قطارهای سریع السیر                                                 123

7-6- اطلاعاتی كوتاه در مورد Maglev                                                                        124

فصل هشتم: نگاهی به راه آهن سریع السیر ژاپن واستفاده از تجربیات آنها

8ـ1ـ مقدمه                                                                                                     126

8ـ2ـ اقدامات شركت باری راه آهن ژاپن پس از خصوصی شدن تا سال 1989                                    129

8ـ3ـ نمونه‌هایی ازپیشرفت راه‌آهن ژاپن درزمینه حمل كالا                                                  130

8ـ4ـ راه‌آهن ژاپن پس از دو دهه ضرر چگونه به سود دهی رسید؟                                         132

8ـ4ـ1ـ انگیزه‌های خصوصی كردن راه آهن                                                                              132

8ـ4ـ2ـ نتایج اقتصادی شركتهای راه‌آهن ژاپن                                                                         133

8ـ4ـ3ـ اصلاح وجدان كار كاركنان                                                                                   133

8-4-4- تجربه موفق شركتهای منطقه‌ای                                                                              134

8ـ5ـ همكاریهای فنی ـ اقتصادی راه آهن ایران و ژاپن                                                      136

8ـ6ـ راه‌آهن سریع السیر شینكانسن                                                                           139

8ـ6ـ1ـ فاكتورهای محدود كننده سرعت                                                                               140

8ـ6ـ1ـ1ـ كشف زودتر زمین لرزه                                                                                     140

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

8ـ6ـ1ـ2ـ  سیستم ترمز                                                                                               140

8ـ6ـ1ـ3ـ  پایداری مجموعه                                                                                           141

8ـ6ـ1ـ4ـ راحتی درهنگام سیر وحركت                                                                                141

8ـ6ـ1ـ5ـ كاهش سرو صدا                                                                                           141

8ـ6ـ1ـ6ـ كاهش لرزش زمین در هنگام حركت قطار                                                                              142

8ـ7ـ سهم شینكانسن در محیط زیست                                                                         142

8ـ7ـ1ـ سهم شینكانسن در صرفه‌جویی انرژی                                                                         144

8ـ7ـ2ـ آلودگی صوتی در قطار شینكانسن                                                                                              145

فصل نهم: طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان

9ـ1ـ جابه‌جایی مسافر در سطح كشور                                                                         146

9ـ1ـ1ـ شبكه راه‌آهن ایران                                                                                          147

9ـ2ـ پیشینه طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان                                                                   148

9ـ2ـ1ـ مشخصات فنی و هندسی راه‌آهن تهران ـ زنجان                                                               148

9ـ2ـ2ـ اهمیت خط سریع‌السیر تهران ـ زنجان                                                                         149

9ـ3ـ بررسی آمار حمل و نقل مسافر در محور تهران ـ زنجان                                                        150

9ـ3ـ1ـ ناوگان جاده‌ای عمومی                                                                                      150

9ـ3ـ2ـ حمل و نقل توسط سواری شخصی                                                                            150

9ـ3ـ3ـ حمل و نقل ریلی مسافر                                                                                     151

9ـ3ـ4ـ حمل و نقل مسافر توسط ناوگان هوایی                                                                       151

9ـ4ـ پیش‌بینی تقاضا برای حمل و نقل مسافر در مسیرهای تهران ـ زنجان                                 152

9ـ4ـ1ـ سناریوها‌ی تحول آتی جمعیت و شاخص‌های اقتصادی                                                        152

9ـ4ـ1ـ1ـ تحول آتی جمعیت شهری                                                                                   153

9ـ4ـ1ـ2ـ تحول آتی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت                                                             153

9ـ4ـ2ـ نتایج سناریوهای پیش‌بینی تقاضا برای حمل و نقل ریلی مسافر                                                154

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

9ـ5ـ برنامه‌ زمان‌بندی احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان                                            155

9ـ5ـ1ـفعالیتهای عمده احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان                                                       155

9ـ6ـ برآورد هزینه‌های اجرای طرح                                                                          158

9ـ6ـ1ـ هزینه‌ تملیك اراضی                                                                                         158

9ـ6ـ2ـ هزینه‌های زیرسازی                                                                                         159

9ـ6ـ3ـ هزینه‌های روسازی، علائم و ارتباطات و برقی كردن                                                            160

9ـ6ـ4ـ هزینه‌های بهره‌برداری                                                                                       160

9ــ6ـ4ـ1ـ برآورد هزینه‌های بهره‌برداری بر اساس هزینه‌های سرمایه‌‌ای                                                     161

9ـ6ـ4ـ1ـ1ـ هزینه‌ نگهداری از تاسیسات زیربنایی و ناوگان                                                               161

9ـ6ـ4ـ1ـ2ـ هزینه‌های بازاریابی و مصرف سوخت                                                                       162

9ـ6ـ5ــ هزینه‌های سرمایه‌ای برای خرید قطارهای سریع‌السیر برقی                                                    163

9ـ6ـ5ـ1ـ تعداد قطارهای سریع‌السیر مورد نیاز                                                                          164

9ـ6ـ6ـ هزینه‌های جاری در بیست‌سال نخست بهره‌برداری                                                             165

9ـ7ـ بررسی تعرفه خدمات                                                                                    167

9ـ7ـ1ـ تعیین جایگاه راه‌آهن سریع‌السیر در سامانه حمل و نقل مسافری                                                  167

9ـ7ـ1ـ1ـ سیاست جلب مسافرین حمل و نقل جاده‌ایی                                                                   170

9ـ7ـ2ـ قیمت بلیط مسافری راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان                                                          170

9ـ8ـ برآورد درآمدهای طرح                                                                                  171

9ـ9ـ نرخ داخلی بازگشت سرمایه                                                                                       174

9ـ10ـ آنالیز حساسیت نرخ بازگشت سرمایه نسبت به متغیرهای پایه                                                 180

9ـ10ـ1ـ آنالیز حساسیت نرخ‌ بازگشت سرمایه نسبت به تعرفه‌ خدمات مسافری                                         180

9ـ10ـ2ـ آنالیز حساسیت نرخ ‌بازگشت سرمایه نسبت به هزینه‌ تملیك اراضی                                           181

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

9ـ11ـ هزینه‌های اجتماعی یا هزینه‌های خارج از حمل و نقل                                              183

9ـ11ـ1ـ هزینه‌های خارج از حمل و نقل                                                                               183

9ـ11ـ2ـ روش‌ محاسبه هزینه‌ها                                                                                      184

9ـ11ـ3ـ هزینه‌های كلی                                                                                             185

9ـ11ـ4ـ هزینه‌های نهایی                                                                                            186

9ـ12ـ صرفه‌جویی در مصرف سوخت                                                                        189

9ـ12ـ1ـ میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه                                                                           190

9ـ12ـ2ـ مصرف سوخت لكوموتیوهای راه‌آهن ایران                                                                     191

9ـ12ـ3ـ میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه مسافری در ایران                                                          192

9ـ12ـ4ـ میزان صرفه‌جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی                                                               192

فصل دهم: نتیجه‌گیری                                                                            

نتیجه‌گیری                                                                                                       194

پیشنهادات                                                                                                        196

منابع و مأخذ                                                                                                     198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان:                                                                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1                                                                                                                                     14

جدول 2-2                                                                                                                                     18

جدول 2-3                                                                                                                                     22

جدول 2-4                                                                                                                                     27

جدول 3-1                                                                                                                                     39

جدول 4-1                                                                                                                                     53

جدول 4-2                                                                                                                                     54

جدول 4-3                                                                                                                                     55

جدول 4-4                                                                                                                                     60

جدول 5-1                                                                                                                                     76

جدول 5-2                                                                                                                                     77

جدول 5-3                                                                                                                                     78

جدول 5-4                                                                                                                                     79

جدول 6-1                                                                                                                                     90

جدول 6-2                                                                                                                                     94

جدول 7-1                                                                                                                                     108

جدول 7-2                                                                                                                                     109

جدول 7-3                                                                                                                                     109

جدول 7-4                                                                                                                                     110

جدول 7-5                                                                                                                                     111

جدول 7-6                                                                                                                                     119

جدول 7-7                                                                                                                                     120

جدول 9-1                                                                                                                                     146

جدول 9-2                                                                                                                                     147

جدول 9-3                                                                                                                                     150

جدول 9-4                                                                                                                                     151

جدول 9-5                                                                                                                                     152

جدول 9-6                                                                                                                                     152

 

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

جدول 9-7                                                                                                                                     153

جدول 9-8                                                                                                                                     153

جدول 9-9                                                                                                                                     158

جدول 9-10                                                                                                                                   161

جدول 9-11                                                                                                                                   162

جدول 9-12                                                                                                                                   166

جدول 9-13                                                                                                                                   168

جدول 9-14                                                                                                                                   169

جدول 9-15                                                                                                                                   172

جدول 9-16                                                                                                                                   173

جدول 9-17 و 9-17                                                                                                                         176

جدول 9-18                                                                                                                                   178

جدول 9-19                                                                                                                                   179

جدول 9-20                                                                                                                                   180

جدول 9-21                                                                                                                                   182

جدول 9-22                                                                                                                       

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بازاریابی صنعتی مقاله ادبیات توصیفی بررسی شیوع كودك آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر یزد تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی نمونه 2 بررسی گیاه گل کلم به صورت لاتین