👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله طیف سنجی جرمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله طیف سنجی جرمی

مقاله طیف سنجی جرمی

طیف سنجی جرمی

تاریخچه    2

اصول طیف سنجی جرمی    3

دستگاه طیف سنج جرمی    3

سیستم ورودی نمونه    3

روزنه مولکولی    4

محفظه یونیزاسیون    4

پتانسیل یونیزاسیون    5

تجزیه گر جرمی    5

تجزیه گر جرمی و قدرت تفکیک    6

آشکار کننده    7

ثبات آشکار کننده    7

آشنایی با طیف‌سنجی جرمی(MS)    7

فرآیند دستگاه    8

کاربردها    9

مراجع:    11

طیف سنج جرمی    12

تاریخچه    12

اصول طیف سنجی جرمی    12

دستگاه طیف سنج جرمی    13

سیستم ورودی نمونه    13

روزنه مولکولی    13

محفظه یونیزاسیون    14

پتانسیل یونیزاسیون    15

تجزیه گر جرمی    15

تجزیه گر جرمی و قدرت تفکیک    16

آشکار کننده    17

ثبات آشکار کننده    17

طیف‌سنجی رامان (RAMAN)    17

کاربردها    19

برخی از کاربردهای مهم طیف سنجی رامان در فناوری نانو عبارتست از:    20

مراجع

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای تکانشی و تکانشگری طرح توجیهی تولید مواد موثر دارویی با استفاده از تکنیک اولتراسوند پروژه ریزساختار و خواص مكانیكی كامپوزیت A356 Al تحقیق كمپوست كردن پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی