👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیك

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیك

گزارش کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیك در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیك در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان .................................. صفحه

مقدمه ......................................

چند رنگ پرکاربرد ...........................

بازتاب های رنگ .............................

رنگ‌بندی ....................................

قرمز .......................................

زرد.........................................

سبز.........................................

آبی ........................................

بنفش .......................................

قهوه‌ای .....................................

سفید .......................................

سیاه........................................

رنگ‌های گرم .................................

رنگهای سرد..................................

رنگ‌های زنده.................................

رنگ‌های مرده یا کدر و یا کلی ................

رنگ‌های روشن.................................

رنگ‌های تیره .................................

فهرست مطالب

عنوان .................................. صفحه

ترکیب ‌های تهاجمی .............................

ترکیب‌های آرام ..............................

ترکیب‌های خون گرم و مهیج ....................

ترکیب‌های خون سرد وطیبعی ....................

ترکیب‌های منطقی گرم .........................

ترکیب‌های منطقی سرد .........................

ترکیب‌های جوان ..............................

ترکیب های زنانه ............................

ترکیب‌های شگفت انگیز ........................

فهرست منابع ................................

 

 

مقدمه:

دنیائی كه ما آن را نظاره می‌كنیم از دو عنصر مهم تجسمی تشكیل شده است. این دو عنصر عبارتند از: فرم‌ «شكل» و رنگ، كه هر كدام لازم و ملزوم یكدیگرند.

هر موجودی كه در این دنیا به چشم می‌خورد، ابتدا از لحاظ شكل و اندازه احساس می‌گردد، سپس درحالی كه دارای پوششی از رنگ است مورد توجه قرار می‌گیرد. درعین حال رنگ علامت مشخصه هر شیئی طبیعی است، چنانكه یك گل سرخ به خاطر رنگش از دور جلب توجه می‌كنند و نظر بیننده را به خود معطوف می‌دارد و یك میوة رنگی، با رنگش اعلام می‌كند كه رسیده است یا نارس می‌باشد.

زمانی كه به سطح فلزات نگاه می‌كنیم، با توجه به رنگ آنها می‌توانیم جنس و حتی وزن آنها را احساس نمائیم.  هر وقت به رنگ قرمز آهن گداخته نظر می‌اندازیم، به صورت طبیعی از لمس كردن آن خودداری می‌نمائیم. رنگ قرمز كه نمایشگر رنگ آتش است، نمایانگر خود نیز هست، بنابراین ملاحظه می‌كنیم كه عنصر رنگ در دو مورد جداگانه، مفهوم و ارزش متفاوتی پیدا می‌كند.

ملاحظه می‌كنیم كه اهمیت رنگ در زندگی انسان اگر بیش از شكل و فرم نباشد، كمتر از آن نیست. معمولاً در آموزشگاه‌ها، از طریق آموزش هندسه و اندازه‌ها، توجه دانش آموزان را به شكل‌ها و فرم‌های طبیعت متوجه می‌سازند.دربارة فرم‌های هندسی از جمله دایره، مربع، مثلث وروابط بین آنها آموزش‌هایی داده می‌شود و حجم‌های هندسی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و تعادل و توازن شكل‌ها در نظر گرفته می‌شوند، یا اینكه با دانش  «پرسپكتیو» آشنا می‌گردند، و با سطح و حجم آشنایی به دست می‌آورند، لیكن كمتر به رنگ و نقش و اهمیت آن در زندگی انسان توجه داده می‌شود.

***

دنیائی كه ما ناظر آن هستیم، پوشیده از رنگ است. رنگ برای فرد عالم، همانند هنرمند حائز اهمیت است. برای همة مردم نیز لازم است كه به این پدیده با دقت خاصی توجه شود و دسته بندی‌هایی انجام پذیرد.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری پیشرفت درسی و تحصیلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش اخلاقی پایان نامه بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهكار با نوجوانان غیر بزهكار گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند تجربیات مدون مربی پرورشی