👈 فروشگاه فایل 👉

شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

ارتباط با ما

... دانلود ...

شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

شناسایی و توپولوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

مقدمه

همانطور كه مستحضر هستید، ایران یكی از 10 كشور بلاخیز جهان است كه هر ساله خسارات مادی و جانی بسیار سنگین را متحمل می شود.

اكثر زلزله های گذشته ایران بیشتر از ماهیتی روستایی برخوردار بوده و سازه های آسیب دیده و خراب شده عموماً ساز های یك طبقه خشتی، سنگی، آجری و از نظر سكونت به صورت تك خانوار بوده اند.

بعد از وقوع این زلزله ها، عملیات امداد و نجات به صورت خودامدادی و با وسایل ابتدایی نظیر بیل و كلنگ صورت می گرفته و به ندرت نیاز به عملیات پیچیده جستجو با كمك تجهیزات مكانیكی پیشرفته بوده است.

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق:

عنوان تحقیق «شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر در مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله» است. اما چرا در برابر زلزله؟

وقوع زلزله اثر روحی و روانی بیشتری در جامعه نسبت به سایر عوامل دیگر دارای می باشد و علت تشدید اثر روحی و روانی زلزله به دلیل:

1-  وقوع یكباره زلزله

2-  عدم پیش بینی و حالت غافل گیرانه

3-  اثرات تخریبی بسیار مهلك

4-  خسارت جانی و مالی بسیار

5-  ایجاد بحران در جامعه

اثرات كلی زمین لرزه ها

الف) حركات مستقیم سازه ها

حركات مستقیم سازه ها، حركتی است كه مستقیماً از طریق اتصال سازه به زمین حاصل می شود دو اثر اصلی این حركت عبارتند از یك اثر بی ثباتی كه به علت تكان بوجود آمده و یك اثر بی ثباتی كه به علت نیروی اینرسی  است كه موجب آن سازه با حركت ایجاد شده مقابله می نماید. 

ب) گسلهای سطحی زمین

ممكن است شامل شكافها، حركتهای عمودی، نشست كلی یك منطقه، حركات زمین و غیره باشد. 

ج) امواج جذر و مدی

حركات زمین می توانند امواج عظیمی را بر سطح دریاها ایجاد كند كه این نیز می تواند خسارات عمده ای به مناطق حاشیه ساحلی وارد نماید.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

 

مقدمه

 

بیان مسئله

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

اهداف تحقیق

 

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

جامعه آماری

 

روش تحقیق

 

فصل دوم

 

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

 

زلزله

 

اثرات كلی زمین لرزه ها

 

الف) حركات مستقیم سازه ها

 

ب) گسل های سطحی زمین

 

ج) امواج جزر و مدی

 

د) جاری شدن سیل آتش سوزی، انفجار و غیره

 

چگونه زلزله بر ساختمانها اثر می كنند

 

عوامل تشدید كننده آسیب پذیری ساختمان

 

مطالعه بافت بیرونی روستا و شهر

 

پراكندگی و تراكم واحد روستایی و شهری

 

بررسی تأثیر روابط اجتماعی در بافت روستا و شهر

 

مطالعه كالبدی بافت روستا و شهر

 

آشنایی با سازه های شهری و روستایی

 

سازه های آجری

 

سازه های فلزی

 

سازه های مركب فولادی و بتن مسلح

 

سازه های بتن مسلح

 

اهداف مقاوم سازی

 

آسیب پذیری قابل پیش بینی

 

مقاوم سازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی

 

روش های مقاوم سازی

 

انتقادات

 

پیشنهادات

 

چرخه مدیریت بحران

 

1- مرحله پیش گیری

 

2- مرحله آمادگی

 

الف) آمادگی در برابر خطر

 

ب) تخفیف خطر

 

ج) جلوگیری از خطر

 

3- مرحله مقابله

 

4- مرحله بازسازی

 

آمادگی برنامه های ترویجی

 

نتیجه گیری

 

منابع

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل ششم کتاب سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف اسکات ترجمه دکتر میرزائی اهرنجانی با موضوع نظریات محیطی پاورپوینت آشنایی با امواج جهانگردی در جهان سنتز لیگاند الی پاورپوینت كدینگ و اینكدینگ اطلاعات در شبكه‌های كامپیوتری